Nieruchomości|

Na drugą połowę września zaplanowane zostało posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na którym zostanie wyłoniona lista osób, którym zostaną przydzielone lokale w programie Mieszkanie za remont.  Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie dokonali już wstępnej weryfikacji 228 wniosków pod kątem zgodności z Uchwałą Nr XXVIII/407/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

 

 

Zgodnie z nią o najem lokalu mieszkalnego wskazanego do remontu lub modernizacji mogą ubiegać się osoby, które:

  • dokonają na własny koszt remontu lub modernizacji zniszczonego, wytypowanego przez gminę lokalu mieszkalnego,
  • zamieszkują na stałe na terenie Jaworzna i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
  • w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania za remont, w gospodarstwie wieloosobowym, uzyskały średni miesięczny dochód przekraczający 115 % kwoty najniższej emerytury, tj. na dzień dzisiejszy 1 150,00 zł, ale nie przekraczający 250 % tej kwoty, tj. 2 500,00 zł, natomiast w gospodarstwie jednoosobowym uzyskały średni miesięczny dochód przekraczający 180 % kwoty najniższej emerytury, tj. na dzień dzisiejszy 1 800,00 zł, ale nie przekraczający 400 % tej kwoty, tj. 4 000,00 zł,
  • złożą oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do wykonania remontu lub modernizacji lokalu na własny koszt (bez możliwości zrekompensowania go poprzez zwolnienie z czynszu lub obniżkę czynszu).

Powyższe kryteria muszą zostać spełnione łącznie. Do osób, które ich nie spełniają zostały wysłane pisma z taką informacją. Pozostali dowiedzą się czy otrzymają wybrane mieszkanie jeszcze w tym miesiącu.

***

Do MZNK wpłynęło łącznie 228 wniosków, z czego 55 zostało odrzuconych w pierwszym etapie weryfikacji, ponieważ nie spełniały kryteriów zgodności z Uchwałą Rady Miejskiej, dwie osoby zrezygnowały, a dwie kolejne mają czas do końca tygodnia na uzupełnienie dokumentów. Nie wszystkie mieszkania zostaną zasiedlone. Nikt nie złożył wniosku na 6 z 50 wytypowanych lokali.

Comments are closed.