Nieruchomości|

Wyłoniono wykonawcę trzech z pięciu zadań Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego ogłoszonych w postępowaniu przetargowym: park zabaw i siłownię pod chmurką przy LKS Zgoda Byczyna, plac zabaw przy zegarze słonecznym przy ul. Celników oraz teren rekreacyjny dla dzieci na skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej.

Niestety nie wpłynęła żadna oferta na zadanie: modernizacja nasypu przy targowisku „Manhattan” w dzielnicy Podłęże. Natomiast oferta na budowę elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn.: „Napowietrzna rozrywka umysłowa dla młodzieży oraz miejsce integracji osób starszych – montaż urządzeń do gier przy ul. Cichej” przekroczyła zabezpieczone na ten cel środki finansowe.

Planowany termin zawarcia umów na trzy zadania, to druga połowa września. Więcej informacji o wynikach przetargu na stronie internetowej MZNK w Jaworznie, w dziale poświęconym zamówieniom publicznym.

Comments are closed.