Nieruchomości|

Dział Gospodarki Cmentarzami MZNK poszukuje dysponentów grobów znajdujących się na terenie cmentarza komunalnego w Szczakowej, za które od dawna nie jest uiszczana opłata.
Warto nadchodzące miesiące wykorzystać na uregulowanie ewentualnych zaległości w opłatach za groby bliskich pochowanych na cmentarzach komunalnych. Można to zrobić na przykład w okresie poprzedzającym 1 listopada, kiedy zwykle mieszkańcy przychodzą na cmentarz, aby posprzątać miejsca pochówku rodziny i zapalić znicz.
– Do dysponentów starych grobów znajdujących się na kwaterach 1 i 2 nie zawsze można dotrzeć. To najstarsza część cmentarza. Wiele znajdujących się tam nagrobków jest już nieczytelnych, a groby bywają zaniedbane. Nikt też nie uiszcza za nie opłaty – mówi Monika Boba z Działu Gospodarki Cmentarzami MZNK.
Dlatego pracownicy MZNK na grobach, za które od dawna nie była uiszczana opłata umieścili informację aby bliscy pochowanych tam osób lub inni dysponenci zgłosili się do Działu Gospodarki Cmentarzami w celu wyjaśnienia kwestii opłaty cmentarnej. Należy to zrobić najpóźniej do 15 listopada tego roku.
– Po tym terminie najstarsze i dawno niepłacone groby mogą być likwidowane. Taką informację umieściliśmy na nagrobkach – dodaje Monika Boba.

Comments are closed.