Nieruchomości|

Wczoraj, 20 września br., w siedzibie MZNK zebrała się Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która zaopiniowała wnioski o przydział mieszkania za remont. Dzisiaj jednostka ogłasza listę osób uprawnionych do zawarcia umowy.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa pod kierownictwem zastępcy prezydenta miasta Tadeusza Kaczmarka zaopiniowała wszystkie wnioski o przydział mieszkań gminnych przeznaczonych do remontu w oparciu o regulamin Komisji i sporządziła listę osób, które są uprawnione do zawarcia umowy z MZNK na udostępnienie mieszkania gminnego w celu wykonania remontu.
– Program mieszkanie za remont to nowość w naszym mieście. Jest realną odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania jaworznian, jednocześnie stanowi szansę na zmniejszenie liczby pustostanów w naszej gminie.  – powiedział zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek.

Jak czytać listę
Do tego artykułu załączone są dwa pliki. Pierwszy zawiera listę 39 mieszkań oraz imiona i nazwiska osób, które są uprawnione do zawarcia umowy z MZNK. Drugi plik zawiera kompletną listę 50 mieszkań gminnych, które były przeznaczone do programu wraz z nazwiskami osób, które ubiegały się o przydział każdego mieszkania i liczbą punktów jaką uzyskały w trakcie oceny ich wniosków.
Listy dostępne są także w siedzibie MZNK przy ul. Północnej 9b.

Ile mieszkań zostało przyznanych
Na sześć spośród oferowanych mieszkań nie było chętnych. Na pięć kolejnych były złożone wnioski, ale jedyne osoby, które te wnioski złożyły otrzymały możliwość wynajęcia innego mieszkania. Widnieje pod nimi zapis „brak osób uprawnionych do przydziału”.
W przypadku gdy w toku oceny wniosków dwie osoby ubiegające się o przydział tego samego mieszkania zdobyły taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decydowała data złożenia wniosku.

Co dalej
Osoby, których nazwiska znajdują się na liście otrzymają skierowania do zawarcia umowy o udostępnienie lokalu celem wykonania remontu.
Przypominamy, ze zgodnie z uchwałą taki remont może trwać maksymalnie 4 miesiące. W czasie jego trwania najemcy będą zobowiązani do uiszczania jedynie opłat za media. Po wykonaniu remontu i odbiorze prac przez pracownika MZNK, wnioskodawcy będą mogli podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

Gdzie zgłaszać się po informacje
Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy i w piątki od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00.

 

Comments are closed.