Nieruchomości|

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi punktacji przyznawanej wnioskom w programie Mieszkanie za remont publikujemy kryteria kwalifikacji punktowej przyjęte przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Wnioski o przydział mieszkania w ramach programu Mieszkanie za remont przeszły wstępną ocenę pod względem wymogów formalnych określonych w uchwale Rady Miejskiej w Jaworznie. Wnioski niekompletne lub niespełniające wymogów zostały odrzucone. Natomiast te pozytywnie ocenione zostały przekazane do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Komisja działa na podstawie wewnętrznego regulaminu, w którym określona jest między innymi kwalifikacja punktowa warunków zamieszkania w programie Mieszkanie za remont. Przy przydziale punktów poszczególnym wnioskodawcom komisja uwzględnia między innymi: powierzchnię mieszkalną na jedną osobę w dotychczas zajmowanym mieszkaniu, miejsce zamieszkania, liczebność rodziny (np. rodziny wielodzietne oraz samotne matki lub ojcowie otrzymują dodatkowe punkty), posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności i inne.

Comments are closed.