Odpady komunalne|

Stare wersalki, dywany czy okna – odpady wielkogabarytowe, często zalegają przy stanowiskach kontenerowych i szpecą krajobraz naszych osiedli. Przypominamy jak z nimi postępować, aby uniknąć tego typu sytuacji.
W Jaworznie odbiór odpadów wielkogabarytowych jest usługą dostępną dla każdego mieszkańca w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów odpadów tzw. gabaryty odbierane są według harmonogramu. Przypominamy również, że odpady wielkogabarytowe można oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Martyniaków 8 (okolice elektrowni) i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 10.00 do 16.00.

Zabudowa jednorodzinna (domy)
Po sprawdzeniu w harmonogramie najbliższego pasującego nam terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy skontaktować się telefonicznie z MPO Sp. z o. o. lub z MZNK i podać adres posesji, przed którą niepotrzebne meble i tego typu odpady będą wystawione. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że firma je odbierze i nie będą zalegały przed domem.
Meble, sprzęty domowe i inne odpady wielkogabarytowe najlepiej wystawić przed posesją (lub w miejscu odbieranych od nas odpadów) po południu lub wieczorem dnia poprzedzającego zaplanowany w harmonogramie odbiór.

Zabudowa wielorodzinna (bloki)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców bloków odbywa się dwa razy w miesiącu. Należy sprawdzić w harmonogramie dla zabudowy wielorodzinnej najbliższy pasujący nam termin.
Meble, sprzęty domowe i inne odpady wielkogabarytowe należy ustawić na stanowisku kontenerowym w pobliżu kontenera na odpady zmieszane. Najlepiej zrobić to po południu lub wieczorem dnia poprzedzającego zaplanowany w harmonogramie odbiór, wtedy będziemy mieli pewność, że odpady zostaną odebrane i nie będą zajmowały miejsca na stanowisku kontenerowym.

Jak postępować z oknami i drzwiami
Okna oraz drzwi to specyficzny rodzaj gabarytów, który wymaga specjalnego traktowania, aby nie stanowiły zagrożenia dla osób zajmujących się odbiorem odpadów. Okna lub drzwi powinny być wcześniej pozbawione szyb, a stłuczone szkło należy wyrzucić do kontenera zbiorczego na odpady zmieszane. Szkło okienne oraz lustra i szkło ozdobne nie nadają się do odzysku, dlatego nie powinny być umieszczane w pojemniku do segregacji szkła.

Gdzie znajdziemy harmonogramy
Harmonogramy odbioru odpadów dostępne są na stronie internetowej MZNK w Jaworznie, a w formie papierowej w Dziale Gospodarki Odpadami MZNK na Osiedlu Stałym przy ulicy Inwalidów Wojennych 5 w godzinach pracy jednostki.

Comments are closed.