Odpady komunalne|

To temat spotkania organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Dowiemy się na nim nie tylko o szkodliwości spalania odpadów dla naszego zdrowia ale również o tym jaki wpływ ten proceder może mieć na odchudzenie naszego portfela.
Jesień to czas, w którym ze względu na coraz niższą temperaturę powietrza rozpoczyna się sezon grzewczy. Nasze domy ogrzewane są różnymi paliwami, jak np. gaz ziemny, węgiel czy ekogroszek. Niestety znaczna część społeczeństwa ulega pokusie pozbycia się odpadów paląc je w domowych piecach, ogrzewając przy tym domy. Pozwala to pozornie zaoszczędzić na kosztach paliwa, ale może stać się przyczyną bardzo poważnych konsekwencji – zdrowotnych oraz finansowych.
Podczas spotkania organizowanego przez Bibliotekę i MZNK zostaną zaprezentowane poszczególne zanieczyszczenia powstające na skutek spalania odpadów w piecach oraz ich wpływ na zdrowie mieszkańców. Najbardziej szkodliwa jest emisja węglowodorów aromatycznych, z którymi powiązane są pyły zawieszone PM10 oraz PM2,5, co wg ekspertów powoduje rocznie śmierć nawet 50 tys. Polaków. Dodatkowo, według szacunków Komisji Europejskiej koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce wynoszą rocznie 26 miliardów euro. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na cały organizm i chociaż jego skutki nie są widoczne i odczuwalne od razu, to gromadzące się w ciele toksyczne substancje znacząco wpływają na stan naszego zdrowia. Oprócz wspomnianych węglowodorów aromatycznych oraz pyłów zawieszonych, substancje takie jak dwutlenek siarki, tlenki azotu i węgla czy dioksyny i furany, mogą powodować choroby układu oddechowego oraz nowotwory.
Podczas prelekcji poruszone zostaną również kwestie związane z prawnymi konsekwencjami palenia odpadów w piecach. Należy zaznaczyć, że palenie śmieci w warunkach domowych w myśl Ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21.) jest wykroczeniem, za które można zostać ukaranym karą grzywny do 5000 zł lub nawet trafić do aresztu. Kontrolę naszego pieca i spalanego w nim paliwa może przeprowadzić straż miejska, policja, straż graniczna, a nawet straż leśna.
Spotkanie zakończy się prezentacją dobrych praktyk w zakresie efektywnego ogrzewania i zarządzania energią w gospodarstwach domowych. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w teście wiedzy, podsumowującym szkolenie.

Serdecznie zapraszamy 24 października br. na godz. 17:00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Comments are closed.