Odpady komunalne|

Aktualnie śmieci od mieszkańców Jaworzna odbiera spółka MPO. Wkrótce jednak obowiązki te przejmie nowy operator – konsorcjum firm pod przewodnictwem spółki AVR. W związku z tym faktem mieszkańcy zadają pytania, co muszą zrobić, aby odpady były od nich nadal odbierane.

Czy muszę podpisywać nową umowę?
Od 2013 roku, kiedy został wprowadzony nowy system gospodarki odpadami, nie trzeba zawierać umów z firmami odbierającymi odpady. Odpady odbierane są z nieruchomości (budynków mieszkalnych, a także sklepów, szkół, instytucji i firm), których właściciele złożyli do Działu Gospodarki Odpadami MZNK deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości składa deklarację w momencie wprowadzenia się do domu (do 14 dni) lub wykonuje jej korektę w przypadku zmiany liczby mieszkańców albo zmiany sposobu zbierania odpadów (np. zadeklaruje chęć segregowania śmieci, co ma wpływ na wysokość opłaty). Natomiast nie musi zmieniać deklaracji z powodu wybrania przez MZNK nowego operatora systemu.

Wymiana pojemników i kontenerów
Wkrótce spółka AVR będzie stopniowo przejmowała obowiązki odbioru odpadów od MPO. Pojemniki na odpady, w które aktualnie wyposażone są domy i stanowiska kontenerowe są własnością MPO. Firma będzie je stopniowo odbierała, a na ich miejsce AVR podstawi swoje pojemniki i kontenery. Aktualnie ustalane są szczegóły tej operacji między firmami, aby przebiegała płynnie i bez uciążliwości dla mieszkańców.

PSZOK-i
Do momentu zakończenia realizacji obowiązków operatora systemu przez firmę MPO jest ona odpowiedzialna za utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Potem zadanie organizacji mobilnych PSZOK przejmie AVR.
PSZOK stacjonarny, który aktualnie znajduje się przy ul. Martyniaków w momencie zakończenia umowy z MPO zostanie zamknięty. Nowy punkt zostanie otwarty przy ul. Górnośląskiej po zakończeniu prac budowlanych.

Prosimy obserwować stronę internetową oraz profil Facebook – MZNK w Jaworznie. Na tych platformach, a także za pośrednictwem lokalnych mediów będziemy przekazywać szczegóły nadchodzących zmian.

Comments are closed.