Odpady komunalne|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wystosował pismo do konsorcjum firm, które aktualnie odbiera odpady w Jaworznie, w sprawie pojemników. Dzisiaj mają zostać dostarczone zaległe pojemniki do wszystkich mieszkańców, w przeciwnym razie jednostka zacznie naliczać kary pieniężne wykonawcy.
Trwa zmiana operatora systemu gospodarki odpadami. Umowa z MPO dobiega końca, a jego obowiązki przejmuje konsorcjum firm AVR Sp. z o.o. (lider), AVR S.P.S. Mieczysław Jakubowski PW „Miki” i MIKI Recykling Sp. z o.o.
W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się wymiana pojemników na odpady, w które wyposażone są domy jednorodzinne oraz kontenerów na stanowiskach w dzielnicach z zabudową wielorodzinną. MPO odbiera swoje pojemniki, a konsorcjum, którego liderem jest AVR dostarcza własne pojemniki.
Niestety z uwagi na licznie odnotowywane opóźnienia w dostawie nowych pojemników do mieszkańców dochodzi do sytuacji, gdy mieszkańcy niektórych nieruchomości przez wiele dni nie mają możliwości składowania odpadów w higieniczny sposób.
W związku z tym w dniu 23 października br. MZNK wystosował pismo do AVR lidera konsorcjum obsługującego miasto w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Zawiadamia w nim, że jeśli w dniu dzisiejszym nie zostaną dostarczone pojemniki, które miały trafić do mieszkańców w ubiegłym tygodniu, MZNK nałoży kary za każdy dzień zwłoki. Natomiast pojemniki, w które zgodnie z harmonogramem mają być wyposażeni mieszkańcy w tym tygodniu, należy dostarczyć najpóźniej dwa dni po odbiorze odpadów. Przekroczenie tego terminu również spowoduje naliczenie kary.

Comments are closed.