Odpady komunalne|

Zmiana operatora systemu gospodarki odpadami wymusiła wymianę pojemników na odpady i wywołała spore zamieszanie w mieście. Część domów jednorodzinnych i stanowisk kontenerowych przy blokach została wyposażona w pojemniki przez konsorcjum pod kierownictwem AVR z opóźnieniem. Po pierwszych kłopotach sytuacja wydaje się już opanowana.

Dlaczego śmieci nie odbiera już MPO i dlaczego wybrano AVR?
Kwestie wyłaniania przez gminę operatora systemu odpadów regulują przepisy prawa, jeżeli gmina posiada w spółce komunalnej, która zajmuje się odbiorem odpadów 100 proc. udziałów, możliwe byłoby zrealizowanie takiej umowy w ramach zamówienia IN-HOUSE (na zasadzie wewnętrznego operatora). Taka sytuacja w przypadku Jaworzna jednak nie występuje, gmina nie jest 100-procentowym udziałowcem, dlatego też wywóz odpadów realizowany jest na podstawie wyników przetargu nieograniczonego, w którym mogą wystartować wszystkie podmioty działające w tej branży. Mieliśmy obowiązek zorganizowania kolejnego przetargu, dotychczasowa umowa z firmą MPO sp. z o.o. dobiegła końca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który jest organizatorem gminnego systemu gospodarki odpadami w Jaworznie, ogłosił przetarg na wyłonienie operatora systemu. Wpłynęły trzy oferty. Konsorcjum pod przewodnictwem spółki A.S.A. Eko Polska z Zabrza zaoferowało realizację zamówienia za kwotę blisko 30,6 mln zł, MPO Jaworzno złożyło ofertę na sumę 29,1 mln zł, a konsorcjum ze spółką AVR z Krakowa jako liderem zaproponowało kwotę nieco przekraczającą 28,5 mln zł. Przy wyborze ofert decydowały także inne niż cena czynniki, takie jak termin płatności faktury (20 proc. oceny) i spełnienie standardów środowiskowych (20 proc.).
Najkorzystniejszą ofertę w przetargu zgłosiło konsorcjum firm AVR Sp. z o.o. (lider), AVR S.P.S., Mieczysław Jakubowski PW „Miki” i MIKI Recykling Sp. z o.o. Firma MPO, która zajęła drugą lokatę, odwołała się od decyzji komisji przetargowej. Krajowa Izba Odwoławcza po sprawdzeniu postępowania przetargowego zorganizowanego przez MZNK podtrzymała decyzję jednostki. We wrześniu została zawarta trzyletnia umowa z konsorcjum pod przewodnictwem AVR.

Czy wszystkie dotychczasowe usługi zostaną zachowane? Co z harmonogramem wywozu?
Przetarg został tak pomyślany, aby zachować wszystkie dotychczasowe udogodnienia związane z gospodarką odpadami. Dodatkowo jeszcze w tym roku do dyspozycji mieszkańców będzie nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej. Harmonogram wywozu odpadów pozostaje bez zmian.

Wymiana pojemników
W związku z faktem, że firma MPO nie odsprzedała swoich pojemników na odpady nowemu operatorowi systemu (firma AVR) musiał on zakupić pojemniki i dostarczyć je do mieszkańców w zamian za pojemniki
i kontenery, które do tej pory posiadali. Po ustaleniu szczegółów wymiana rozpoczęła się w dniu 16 października br. Firma MPO w trakcie odbioru odpadów realizowanego zgodnie z dotychczasowym harmonogramem zabiera swoje pojemniki od mieszkańców domów jednorodzinnych i kontenery ze stanowisk przy blokach. Natomiast konsorcjum pod przewodnictwem AVR dostarcza swoje pojemniki.

Opóźnienia w dostawie pojemników
Niestety z uwagi na odnotowywane opóźnienia w dostawie pojemników dochodziło do sytuacji, gdy mieszkańcy niektórych nieruchomości przez kilka dni nie mieli możliwości składowania odpadów
w higieniczny sposób. W związku z tym 23 października br. MZNK wystosował pismo do firmy AVR
z informacją o karach pieniężnych w przypadku zwłoki w dostawie pojemników.
Obecnie sytuacja wydaje się być opanowana. Pracownicy MZNK na bieżąco kontrolują proces dostawy pojemników. Wszystkie stanowiska kontenerowe przy blokach są już wyposażone w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz pojemniki do segregacji. Nowy operator posprzątał też zalegające na stanowiskach odpady.
W przypadku wymiany pojemników w domach jednorodzinnych skala opóźnień w dostawie jest niewielka. Maksymalnie tylko kilka procent posesji z tych, które do tej pory miały być wyposażone w pojemniki czeka jeszcze na dostawę.

Dlaczego firma wybrała inny rodzaj pojemników niż dotychczas używane?
Pojemniki o nowych wymiarach zostały wybrane zgodnie z oczekiwaniami i na prośbę dużych zarządców mieszkaniowych – wspólnot i spółdzielni. Są one dostosowane do wymogów nowych, zamykanych i zadaszonych stanowisk kontenerowych, które powstają w mieście z inicjatywy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Proces budowy nowych stanowisk będzie trwał, wspólnoty i spółdzielnie prosiły o tego typu kontenery, dlatego wyprzedzająco zastosowano nowy typ na wszystkich stanowiskach.

Co z pojemnikami do segregacji odpadów?
Zmieniony został także rodzaj kontenerów na odpady zbierane w sposób selektywny. Pojemniki popularnie nazywane „dzwonami” zostały zastąpione przez kontenery o pojemności 1,1 m3. Zmiana ta jest wynikiem interwencji mieszkańców, którzy skarżyli się na zbyt małe otwory w „dzwonach” i utrudnioną obsługę oraz przypadki kaleczenia rąk przy wyrzucaniu odpadów.

Czy zapłacę więcej za śmieci po zmianie odbiorcy odpadów?
Nie. Uspokajamy. Rozstrzygnięty przetarg i wyłonienie firmy odbierającej odpady nie wpływa na wysokość opłat za śmieci. Obowiązują dotychczasowe stawki zarówno dla zabudowy jednorodzinnej jak wielorodzinnej. W przypadku osób, które zadeklarują segregację odpadów, stawka wynosi 15 zł od osoby miesięcznie, a jeśli odpady nie są segregowane – 29 zł od osoby miesięcznie.

Co mam zrobić jeśli nie dostałem pojemnika?
Poinformować o tym fakcie Dział Gospodarki Odpadami MZNK (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (032-745 10 61, 63, 65, 66). Podać dokładny adres i datę wymiany pojemników (od kiedy nie ma pojemnika). Pracownicy MZNK polecą firmie AVR dostarczyć pojemnik pod wskazany adres.

Comments are closed.