Odpady komunalne|

W maju br. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przejął obowiązek likwidacji dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na gruntach gminnych.
Pomimo uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi kilka lat temu problem dzikich wysypisk na odpady nie zniknął. Mimo, że od mieszkańców odbierane są wszelkie rodzaje odpadów, to nadal do lasów i na tereny nieużytków rolnych trafiają odpady remontowe, stare opony i wiele innych zanieczyszczeń.
Obecnie zadanie likwidacji dzikich wysypisk realizuje Dział Zieleni Miejskiej MZNK. Od maja pracownicy działu wytypowali 29 działek gminnych, na których nielegalnie zostały wyrzucone różnego rodzaju odpady. Po dokładnym określeniu lokalizacji i wykonaniu dokumentacji fotograficznej wybrana została firma, która uprzątnie te rejony.
Wykonawcą zadania jest jaworznicka spółka MPO. Do zadań wykonawcy będzie należało uprzątnięcie odpadów, przekazanie nadających się odpadów do odzysku, uprzątnięcie terenu i umieszczenie na nim tablicy informacyjnej „zakaz wysypywania śmieci i gruzu”. Termin likwidacji wysypisk mija na początku grudnia.

Comments are closed.