Nieruchomości|

W czasie poprzedzającym 1 listopada wiele osób sprząta groby i teren wokół nich. Prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzach komunalnych prowadzą także pracownicy Działu Gospodarki Cmentarzami MZNK w Jaworznie.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Szczakowej i na Wilkoszynie to zadanie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Od kilku dni na terenie cmentarzy prowadzone są przygotowania do zbliżającego się święta zmarłych. Na cmentarzach zostały umieszczone dodatkowe kontenery na odpady.

Parking na Wilkoszynie
Podobnie jak w ubiegłych latach w okresie poprzedzającym 1 listopada oraz w Dniu Wszystkich Świętych będzie udostępniony dla mieszkańców parking znajdujący się przy budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn.
Przypominamy też, że w ubiegłym roku MZNK wykonał remont ciągów pieszych na cmentarzu, między innymi głównej alei, schodów, placu przed kaplicą oraz alejek na kwaterach cmentarnych.

Remont kaplicy w Szczakowej
Trwa remont zaplecza kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczakowej. Prace jednak w żadnym stopniu nie kolidują z ceremoniami organizowanymi w kaplicy.
Przypominamy, że 3 z 4 punktów, w których mieszkańcy mogą się zaopatrywać w wodę są nieczynne ze względu na awarie. Wykonanie naprawy w tym momencie nie jest możliwe, natomiast do dyspozycji osób, które potrzebują wody do sprzątania i podlania kwiatów jest punkt znajdujący się najbliżej kaplicy oraz sanitariat mieszczący się na zapleczu kaplicy cmentarnej.

Miejsca pamięci
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to także czas kiedy wspomina się osoby zasłużone. MZNK od maja tego roku zajmuje się utrzymaniem porządku wokół pomników i miejsc pamięci. W ostatnim czasie obsadzono donice i klomby przy pomnikach kwiatami ozdobnymi oraz uporządkowano tereny.

Przypominamy o opłacie cmentarnej
Warto w nadchodzącym czasie uregulować ewentualne zaległości w opłatach za groby bliskich pochowanych na cmentarzach komunalnych. Można to zrobić na przykład w okresie poprzedzającym 1 listopada, kiedy zwykle mieszkańcy przychodzą na cmentarz, aby posprzątać miejsca pochówku rodziny i zapalić znicz.
– Do dysponentów części grobów znajdujących się na cmentarzu w Szczakowej nie zawsze można dotrzeć. Kwatery I i II to najstarsza część cmentarza. Wiele znajdujących się tam nagrobków jest już nieczytelnych, a groby bywają zaniedbane. Nikt też nie uiszcza za nie opłaty – mówi Monika Boba z Działu Gospodarki Cmentarzami MZNK.
Dlatego pracownicy MZNK na grobach, za które od dawna nie była uiszczana opłata umieścili informację aby bliscy pochowanych tam osób lub inni dysponenci zgłosili się do Działu Gospodarki Cmentarzami w celu wyjaśnienia kwestii opłaty cmentarnej. Należy to zrobić najpóźniej do 15 listopada tego roku.
– Po tym terminie najstarsze i dawno niepłacone groby mogą być likwidowane. Taką informację umieściliśmy na nagrobkach – dodaje Monika Boba.

Comments are closed.