Odpady komunalne|

Publikujemy listę budynków wielorodzinnych, których zarządcy do tej pory nie wykazują żadnej aktywności w celu zapewnienia mieszkańcom miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych. Prosimy wszystkich zarządców o poważne potraktowanie sprawy.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna mówi wprost: „Pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (…) na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.” Czyli każdy zarządca bloku wielorodzinnego, czy to wspólnota, czy spółdzielnia mieszkaniowa, ma obowiązek wskazać firmie odbierającej odpady miejsce, z którego będą odbierane.
W pierwszej kolejności wspólnoty i spółdzielnie powinny organizować takie stanowiska na swoich terenach, co przyczyni się do redukcji kosztów dla mieszkańców ich zasobów. W praktyce jednak wiele wspólnot nie ma własnego terenu, który mogłyby przeznaczyć na organizację stanowiska kontenerowego.
Przez wiele lat niektóre z takich wspólnot korzystały na mocy umowy zawartej z firmą MPO Sp. z o.o. ze stanowisk organizowanych przez nią na terenach dzierżawionych od gminy. MPO Sp. z o.o. wypowiedziało  umowy gminie oraz zarządcom. Było ich w sumie ponad 40.
– Gmina wielokrotnie informowała zarządców budynków o możliwości zaistnienia takiej sytuacji i o konieczności uregulowania tego stanu. Niestety wiele wspólnot nawet teraz, gdy MPO już nie ma umowy z gminą i jego stanowiska wkrótce zostaną zlikwidowane, nie podejmuje żadnych działań. Dlatego zdecydowaliśmy się opublikować listę nieruchomości, których sytuacja stanowisk kontenerowych jest nieuregulowana – wyjaśnia Tomasz Jewuła dyrektor MZNK w Jaworznie.
Wspólnoty mieszkaniowe, które poza obrysem budynku nie posiadają żadnego skrawka terenu do zorganizowania stanowiska na kontenery mogą posiłkować się działkami pozyskanymi od gminy. Jeszcze przed zmianami w gospodarce odpadami w 2013 roku gmina podjęła szeroką akcję informacyjną dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni na temat możliwości wydzierżawienia terenów pod stanowiska kontenerowe. Obecnie wiele miejsc, na których ustawiane są pojemniki na śmieci, wydzierżawionych jest przez wspólnoty i zarządców od gminy. Stawka czynszu dzierżawnego ustalona jest na preferencyjnych warunkach i aktualnie wynosi 1,00 zł/m2 netto miesięcznie.
Wszelkie formalności z tym związane można załatwiać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. Warto aby mieszkańcy wymienionych nieruchomości zainteresowali się czy ich zarządca już poczynił jakieś kroki w celu uregulowania kwestii związanych ze stanowiskiem kontenerowym. Gmina tego problemu nie rozwiąże, ponieważ to zarządy wspólnot i spółdzielni muszą zatroszczyć się o to, by ich lokatorzy mieli możliwość w cywilizowanych warunkach wyrzucać śmieci. – Apelujemy, aby przedstawiciele wspólnot i spółdzielni jak najszybciej zajęli się tym tematem. To może jest ostatni dzwonek na podjęcie działania – dodaje Tomasz Jewuła.

Poniżej lista nieruchomości, które do tej pory korzystały ze stanowisk kontenerowych dzierżawionych przez firmę MPO Sp. z o.o. Po rozwiązaniu umowy z MPO nie podjęły działań w celu uregulowania kwestii stanowiska kontenerowego:
– ul. Broniewskiego 1abcde
– Koszarowa 8, 11, 14, 15
– Szymanowskiego 2, 3-5, 4, 7abc, 8
– Okrężna 2-4 i Gwarków 1-3
– Jaśminowa 9-11-13-15, 17, 19-21-23, 25a, 25bcd, 27, Armii Krajowej 1abcd, Kalinowa 2 i 4
– Sempołowskiej 1, 3, 5, 7, 9, Langego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-10, 14, 16, 18, 20-23, Partyzantów 1-3, 5-7, Armii Krajowej 8, Warskiego 1, 3
– Klonowa 5, Tysiąclecia 2-14, Armii Krajowej 6, Jaśminowa 1-7, Kościuszkowców 8-14, Kwiatowa 4
– Zubrzyckiego 13a, 17, 19, 21,23, 25,27,29, 31, 33, 35, 37
– Chopina 9-11-13-15-17
– Kolejarzy 21, 35-39, 79, 41, 66, 77, 29-31-33
– Wrzosowa 1-9
– Świerkowa 2, 4, 6, 8, 10
– Gałczyńskiego 1, 2, 3, 5, 7, 9
– Zacisze 1, 11, 3, 22
– Zacisze Boczna 1.

Comments are closed.