Odpady komunalne|

Przypominamy ile pojemników i worków na odpady przysługuje każdej nieruchomości zamieszkałej w Jaworznie.
Jaworzno jest jedną z nielicznych gmin, które w ramach systemu gospodarki odpadami wyposażają mieszkańców w pojemniki, worki i kontenery na odpady zmieszane oraz segregowane. W większości gmin mieszkańcy domów muszą oprócz opłaty za gospodarowanie odpadami z własnej kieszeni pokryć także zakup lub wynajem pojemnika.
Zmiana operatora systemu gospodarki odpadami wymusiła także wymianę pojemników i kontenerów na śmieci. Dotychczasowy operator obsługujący miasto pod koniec umowy odebrał od mieszkańców swoje pojemniki i kontenery ze stanowisk przy blokach. Nowy operator dostarczył własne pojemniki. Przy okazji okazało się, że niektóre nieruchomości mają za dużo lub za mało pojemników. Mieszkańcy zaczęli kierować do MZNK pytania, dlaczego dostali inną liczbę pojemników niż mieli do tej pory.
Liczbę i objętość pojemników na odpady przysługujących nieruchomościom zamieszkałym reguluje Uchwała Rady Miejskiej w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W zależności o tego ile osób na danej nieruchomości zadeklaruje jej właściciel MZNK zleca operatorowi dostawę odpowiedniej liczby pojemników i worków na odpady.

W zależności od liczby osób zamieszkujących dom przysługuje odpowiedni pojemnik:
– 1-2 osób – 1 pojemnik 120-litrowy
– 3-4 osób – 2 pojemniki 120 litrowe lub 1 pojemnik 240-litrowy
– 5-6 osób – 3 pojemniki 120-litrowe lub 1 pojemnik 240-litrowy i jeden pojemnik 120-litrowy
– powyżej 6 osób – jak w przypadku 5-6 osób oraz dodatkowo 1 pojemnik 120-litrowy na każde kolejne dwie osoby lub 1 pojemnik 240-litrowy na każde kolejne cztery osoby.

W zabudowie wielorodzinnej (bloki) zarząd spółdzielni, wspólnoty lub administrator musi podać liczbę osób zamieszkujących dany budynek. Zgodnie z uchwałą nieruchomość musi być wyposażona w kontenery o takiej pojemności, by każda rodzina miała zapewnione 0,12 m³.

Firmy i instytucje wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i segregowane w swoim zakresie.

Odpady biodegradowalne
Aktualnie przechodzimy szczyt odbioru odpadów biodegradowalnych, głównie opadłych liści drzew. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z jednego stanowiska kontenerowego w zabudowie wielorodzinnej odbieranych jest ok. 12 worków (odpowiednik pojemnika na odpady o pojemności 1,1 m3) tygodniowo. Natomiast z zabudowy jednorodzinnej 5 worków tygodniowo na dom.

Comments are closed.