Odpady komunalne|

W dzisiejszym wydaniu gazety Co Tydzień (nr 46/1364) ukazał się artykuł pod tytułem „Czy utoniemy w śmieciach?”. Zawarte w artykule informacje mogą wprowadzać niepotrzebne zamieszanie i dezorientację wśród mieszkańców. Kilka tez zawartych w publikacji nie ma pokrycia w rzeczywistości.

Stanowiska kontenerowe
Autor artykułu zwraca uwagę na przepełnienie kontenerów na stanowiskach znajdujących się na Podwalu, ilustrując to zdjęciem stanowiska, na którym rzeczywiście część kontenerów jest pełnych natomiast część jest nadal pusta. Niestety to często spotykany problem. Mieszkańcy zapełniają najpierw najbliższe kontenery, a dopiero gdy są one przepełnione wyrzucają śmieci do kontenerów ustawionych w głębi stanowiska.
Cytowana mieszkanka Podwala stwierdza, że wcześniej było lepiej bo były duże kontenery na odpady. Przypominamy, że pojemniki o nowych wymiarach zostały wybrane zgodnie z oczekiwaniami i na prośbę dużych zarządców mieszkaniowych – wspólnot i spółdzielni. Są one dostosowane do wymogów nowych, zamykanych i zadaszonych stanowisk kontenerowych, które powstają w mieście z inicjatywy wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych. Proces budowy nowych stanowisk będzie trwał, wspólnoty i spółdzielnie prosiły o tego typu kontenery, dlatego wyprzedzająco zastosowano nowy typ na wszystkich stanowiskach.
Łączna pojemność kontenerów ustawionych na stanowiskach aktualnie jest taka sama bądź większa jak tych ustawionych przez poprzedniego operatora systemu. Liczbę i pojemność kontenerów ustala się w oparciu o liczbę osób korzystających z danego stanowiska kontenerowego. Jeśli wspólnota lub spółdzielnia władająca danym stanowiskiem stwierdzi, że aktualna liczba kontenerów jest niewystarczająca powinna zwrócić się z prośbą o zwiększenie ich liczby.

Kontenery zamiast dzwonów
W artykule jest także mowa o wymianie pojemników do segregacji, popularnych dzwonów.
W specyfikacji przetargu na odbiór odpadów nie było jasno określonego rodzaju pojemników do segregowania odpadów. W momencie przejmowania obowiązków operatora systemu gospodarki odpadami przez konsorcjum firm, którego liderem jest AVR, przedstawiciele firm uzgodnili z MZNK w jakie pojemniki wyposażyć stanowiska kontenerowe, w tym gniazda do segregacji odpadów.
Zrezygnowano z dzwonów na rzecz pojemników na kółkach, ponieważ mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali, jak również zaobserwowali to pracownicy MZNK, że umieszczanie większych gabarytowo odpadów selektywnych (dużych 5-litrowych butelek plastikowych, dużych kartonów czy większych słoików) ze względu na małe otwory w tych pojemnikach jest niemożliwe. Tym samym odpady były pozostawione obok tych stanowisk. Dodatkowo aktualne pojemniki do segregacji mogą być zamykane w ogrodzonych i zadaszonych stanowiskach kontenerowych.
Wymiana pojemników nie ma wpływu na jak to ujął autor „zmniejszenie kosztów odbioru odpadów”. Odbiór odpadów realizowany jest zgodnie z umową zawartą z konsorcjum, którego liderem jest AVR. W momencie podpisywania umowy wykonawca znał zakres świadczonej usługi, do którego wchodzi między innymi wymiana pojemników. Przypominamy, że pojemniki, w które aktualnie zostały wyposażone domy jednorodzinne po zakończeniu umowy z aktualnym operatorem przejdą na własność gminy, a więc przy kolejnej zmianie operatora nie będzie już konieczna wymiana pojemników.

Gdzie kierować interwencje dot. odbioru odpadów
Na koniec artykułu autor prosi o przesyłanie informacji i zdjęć stanowisk kontenerowych, na których są przepełnione kontenery na adres redakcji w celu publikacji takich miejsc w internecie. Ponieważ  ani gospodarze stanowisk kontenerowych, ani operator systemu gospodarki odpadami nie mają obowiązku obserwowania lokalnych mediów polecamy takie sytuacje w pierwszej kolejności zgłaszać bezpośrednio do tych instytucji.
Za wygląd stanowiska kontenerowego odpowiada administrator budynku, do którego jest ono przypisane – to powinien być pierwszy adresat ewentualnego zgłoszenia o zanieczyszczeniu stanowiska. Za terminowy odbiór odpadów odpowiada konsorcjum, którego liderem jest firma AVR. Nadzór nad wykonawcą sprawuje MZNK – Dział Gospodarki Odpadami. Administratorzy budynków wielorodzinnych, którzy mają uwagi do odbioru odpadów są w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z Działem Gospodarki Odpadami MZNK.

Comments are closed.