Odpady komunalne|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie podtrzymuje żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w piśmie skierowanym do mieszkańców przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.

Zarząd SM „Górnik” w odpowiedzi do MZNK stwierdził, że pismo skierowane do mieszkańców nie zawiera nieprawdziwych informacji i nie zamierza go prostować.
Poniżej załączamy skan kolejnego pisma skiearowanego do zarządu spółdzielni, w którym po raz kolejny Dyrektor MZNK podtrzymuje swoje stanowisko i domaga się sprostowania nieprawdy.

SM Górnik nie chce sprostować nieprawdy

Comments are closed.