Odpady komunalne|

MZNK publikuje harmonogramy odbioru odpadów dla zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej na przyszły rok.
Harmonogramy podzielone są na dwa pliki – dla zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej.
W harmonogramach zapisane są informację w jakie dni odbierane są odpady zmieszane, segregowane, biodegradowalne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz gdzie i kiedy organizowany jest mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Harmonogramy można pobrać z naszej strony internetowej lub w formie papierowej osobiście w Dziale Gospodarki Odpadami MZNK na Osiedlu Stałym. Do domów jednorodzinnych harmonogramy będą rozwożone przez firmę odbierającą odpady. Przypominamy, że harmonogramy odbioru odpadów są również dostępne w darmowej aplikacji mobilnej na smartfony i inne urządzenia o nazwie „Kiedy wywóz”.

Comments are closed.