Odpady komunalne|

Od 1 stycznia 2018 roku wszelkie sprawy związane z deklaracjami oraz opłatą za odpady komunalne będzie można załatwić wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. W związku z tym, iż zmienia się adresat opłat prosimy nie dokonywać przedpłat na 2018 rok.

Działy zajmujące się obsługą systemu gospodarki odpadami będą zreorganizowane. Pracownicy zajmujący się obsługą mieszkańców w zakresie uiszczania opłat za śmieci i wyjaśnianiem płatności oraz zbieraniem i aktualizacją deklaracji śmieciowych przechodzą do Urzędu Miejskiego. Nową siedzibą działów będą budynki Urzędu Miejskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 52 – pok. 23 i 24 oraz ul. Grunwaldzka 52a – pok. 7 (księgowość). Ze względu na tą zmianę od 1 stycznia 2018 r. odbiorcą płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje Urząd Miejski w Jaworznie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Comments are closed.