Odpady komunalne|

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami mieszkańców wyjaśniamy, iż za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w Jaworznie, tak jak dotychczas odpowiada Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Z powodu zmiany przepisów, w Urzędzie Miejskim załatwia się jedynie wszelkie sprawy związane z deklaracjami za odpady komunalne. Drogą korespondencyjną mieszkańcy otrzymają blankiety ze szczegółowymi danymi do opłat.

Przypominamy, iż do zadań MZNK w Jaworznie należy m.in. przeprowadzenie przetargu na wybór podmiotu, który realizuje odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów czy też kontrola i nadzór nad terminowością i standardem świadczonych usług. Co ważne, wciąż za kwestie związane ze składaniem reklamacji odbioru odpadów, wymianą pojemników oraz możliwością pobrania worków na śmieci, nadal odpowiada Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie – Dział Gospodarki Odpadami, ul. Inwalidów Wojennych 5 (Osiedle Stałe), tel. 32 745 10 61, 32 745 10 63, 32 745 10 65, 32 745 10 66.

Comments are closed.