Aktualności|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych skupia wszystkie zadania związane z utrzymaniem, zarządzaniem, modernizacją i wynajmem nieruchomości przekazanych pod jego pieczę. Są to głównie mieszkania komunalne i socjalne, ale także budynki gminne, garaże, lokale użytkowe, place zabaw, pomniki, miejsca pamięci narodowej, cmentarze oraz tereny zielone. Realizuje również zadania prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi. Dodatkowo od maja ubiegłego roku jednostka przejęła zadania związane z przydziałem mieszkań oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
Remonty, przeglądy, roboty porządkowe i wiele innych prac to tylko część ogromu zadań wypełnianych codziennie przez pracowników Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Podsumowujemy 2017 rok.

Nieruchomości komunalne
W mijającym roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wyremontował kolejne mieszkania gminne i przygotował je do zasiedlenia przez nowych lokatorów. Za ponad 388 tys. złotych przeprowadzono remonty 22 pustostanów.
W 2017 roku gmina umożliwiła mieszkańcom Jaworzna wynajem mieszkań komunalnych w zamian za przeprowadzenie w nich remontu. W dwóch edycjach programu Mieszkanie za remont była możliwość wynajmu łącznie 103 mieszkań. Osoby, których wnioski zostały wybrane w pierwszej edycji właśnie kończą remonty. Druga edycja zostanie rozstrzygnięta w najbliższych miesiącach i kolejne mieszkania będą remontowane przez nowych najemców.
Oprócz tego MZNK wykonał remonty instalacji, m. in. elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w kilkudziesięciu mieszkaniach za kwotę blisko 130 tys. złotych.
MZNK stara się także systematycznie wymieniać stolarkę okienną w zarządzanych zasobach. W minionym roku wymieniono 78 okien w różnych lokalach gminnych. Koszty tego zadania wyniosły ponad 100 tys. złotych.
W kilkunastu budynkach zostały przeprowadzone remonty pokrycia dachowego, naprawa lub wymiana rynien, naprawa instalacji odgromowej oraz prace remontowe związane z naprawą lub wymianą kominów i przewodów wentylacyjnych. Łączny koszt tych prac przekroczył 135 tys. złotych.
W budynku socjalnym przy ulicy Północnej rozpoczęła się w ubiegłym roku budowa systemu woda na kartę. Przy okazji montażu czytników kart, przy pomocy których lokatorzy będą mogli korzystać z umywalek i natrysków, wykonany został remont wspólnych łazienek. Aktualnie przygotowywane są indywidualne karty i pozostałe elementy systemu, który powinien zostać uruchomiony w ciągu miesiąca.
Instalacja systemu m.in. zapobiegnie niekontrolowanemu wylewaniu wody do kanalizacji oraz poprawi ściągalność opłat za wodę. Tylko w jednym roku w budynku przy ulicy Północnej niedopłaty za ciepłą i zimną wodę wyniosły ponad 80 tysięcy złotych. W przeliczeniu na metry sześcienne to blisko 6 tysięcy kubików wody rocznie, za którą nie płacą osoby, które z niej faktycznie korzystają. Teraz to się zmieni, nie będzie możliwości puszczenia wody bez wcześniejszego przyłożenia karty – a co za tym idzie uiszczenia opłaty.

Jaworznicki Budżet Obywatelski i akty wandalizmu
W minionym roku MZNK realizował łącznie 11 zadań Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Trzech z nich nie udało się wykonać w 2017 roku m.in. z powodu braku ofert w postępowaniu przetargowym.
Zadania zrealizowane w minionym roku:
1. Byczyna – park zabaw i siłownia pod chmurką – koszt 74 999,01 zł
2. Jeleń – plac zabaw przy ul. Celników – koszt 74 987,01 zł
3. Pszczelnik – teren rekreacyjny dla dzieci przy skrzyżowaniu ul. Jarzębinowej i Wrzosowej – koszt 75 000,00 zł
4. Podłęże (zadanie przeniesione z 2016 roku) – wykonanie centrum gier i relaksu w dzielnicy Podłęże – koszt 179 970,00 zł
5. Podłęże – modernizacja nasypu przy targowisku Podłęże – koszt 74 788,19 zł
6. Osiedle Skałka – strefa sportu i rekreacji – siłownia zewnętrzna, oświetlenie i monitoring – koszt 49 071,00 zł
7. Dąbrowa Narodowa – doposażenie placu zabaw i siłowni przy ul. Długoszyńskiej – 34 809,00 zł
8. Szczakowa (zadanie przeniesione z 2016 roku) – rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul. Kolejarzy (budowa fontanny) – 94 402,50 zł
9. Szczakowa – montaż urządzeń do gier przy ul. Cichej – 74 993,10 zł.

Zadania przeniesione na 2018 rok:
1. Ciężkowice – zagospodarowanie skweru przy ul. Ks. A. Mroczka 51, 49
2. Niedzieliska – plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna „pod chmurką” w okolicy SP 3 oraz budowa rynku w ramach programu „Jaworzno – miasto ośmiu rynków”.

Wszystkie inwestycje realizowane przez MZNK w ramach JBO są wykonywane na życzenie obywateli Jaworzna i dla nich. Tym bardziej oburzające jest niszczenie tych obiektów przez bezmyślne dewastacje. W minionym roku wykonano kilkadziesiąt napraw oraz zlecono kilkanaście wymian urządzeń i wyposażenia placów zabaw.

Remonty remiz OSP
MZNK kontynuuje program remontów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Jaworzna. W 2017 roku został zakończony remont nowej siedziby OSP Osiedle Stałe przy ulicy Inwalidów Wojennych 5. Strażacy już wprowadzili się do budynku i prowadzą tam swoją działalność szkoleniową oraz wykonują zadania ratownicze. Koszt remontu budynku w ubiegłym roku wyniósł ponad 150 tys. złotych.
Dodatkowo w ubiegłym roku został przeprowadzony remont instalacji elektrycznej w budynku OSP Ciężkowice oraz remont dachu remizy OSP w Jeleniu.

Zieleń miejska
Utrzymanie gminnych terenów zieleni to jedno z zadań MZNK. W 2017 roku tereny zieleni urządzonej czyli parki oraz skwery utrzymywała na zlecenie jednostki wynajęta firma, natomiast MZNK od kilku lat siłami własnymi wykonuje prace polegające na koszeniu trawników i cięciach żywopłotów na terenach zieleni osiedlowej. W 2017 roku koszty koszenia trawy i cięcia żywopłotów wyniosły ponad 53 tys. złotych. To koszty paliwa do samochodu oraz urządzeń, naprawy i konserwacji narzędzi oraz wynagrodzeń pracowników. Koszenie trwało od maja do października ubiegłego roku i objęło 516 tys. metrów kwadratowych.
Co roku Dział Zieleni Miejskiej zleca usuwanie uschniętych drzew oraz pielęgnację drzew rosnących na terenach gminnych. W minionym roku zostały wycięte 22 drzewa. Oprócz tego wichury spowodowały spore zniszczenia w zieleni miejskiej. W minionym roku usunięto 48 drzew złamanych lub wywróconych przez silne podmuchy wiatru. Cięcia pielęgnacyjne zostały przeprowadzone na 211 drzewach. Łączne koszt tych zadań wyniosły ponad 80 tys. zł.
Dział Zieleni Miejskiej zlecił także naprawę i malowanie ławek w parkach – pomalowano 173 ławki oraz naprawiono 31 uszkodzonych. Koszt prac to ponad 10 tys. złotych.
Nowe zadanie MZNK realizowane również przez Dział Zieleni Miejskiej, to utrzymanie pomników i miejsc pamięci. W 2017 roku utrzymaniem zieleni objęty był teren wokół 32 miejsc pamięci na terenie Jaworzna. W związku z odbywającymi się uroczystościami MZNK zadbał też o dekorację pomników barwami narodowymi i zapalenie zniczy. W minionym roku w ramach tego zadania przeprowadzono remont pomnika Księdza Stojałowskiego – usunięcie graffiti, renowację pomnika, wymianę nawierzchni, remont schodów oraz muru. Łączny koszt blisko 18 tys. zł.
Kolejne nowe zadanie jednostki polega na usuwaniu dzikich wysypisk śmieci z działek gminnych. W 2017 roku zlikwidowano 35 takich wysypisk. Firmy zajmujące się tym zadaniem wywiozły ponad 107 ton odpadów, głównie budowlanych. Koszt zadania to blisko 100 tys. złotych.

Cmentarze Komunalne
Na cmentarzu komunalnym w Szczakowej wykonywane były prace remontowe kaplicy. Przeprowadzono remont posadzki, schodów i elewacji zewnętrznej oraz remont podestu w kaplicy za łączną kwotę ponad 23 tys. zł.
Na cmentarzu komunalnym na Wilkoszynie zostało wybudowanych 20 szt. grobów murowanych i przeprowadzony remont instalacji odgromowej. Łączny koszt tych zadań wyniósł 83 tys. zł.

Gospodarka odpadami
W minionym roku gmina zakończyła dotychczasową współpracę z firmą MPO. Nowym operatorem systemu gospodarki odpadami wyłonionym w przetargu zostało konsorcjum firm pod kierownictwem przedsiębiorstwa AVR.
W minionym roku jaworznianie wyprodukowali łącznie ponad 40 tys. ton odpadów. Zdecydowana większość, bo ponad 97 proc. mieszkańców, deklaruje chęć segregowania odpadów. Choć dopiero pod koniec stycznia będą znane osiągnięte wskaźniki segregacji to już teraz wiadomo, że w wielu miejscach są z nią problemy. Dlatego MZNK intensywnie prowadzi działania nakierowane na przypominanie o zasadach segregacji oraz edukację ekologiczną. W 2017 roku pracownicy Działu Gospodarki Odpadami prowadzili działania edukacyjne w 16 placówkach oświatowych. W lekcjach na temat segregowania odpadów wzięło udział około 630 dzieci.
Pocieszający jest też fakt, że mieszkańcy chętnie korzystają z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. W 2017 roku trafiło na niego ponad 1 800 ton odpadów, w tym 1 323 tony gruzu i innych opadów remontowych oraz 122 tony bioodpadów.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, program oddłużeniowy
Wypłata dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych to kolejne zadanie, które MZNK przejął w minionym roku. W 2017 r. wpłynęło 495 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, w roku tym na wypłatę tego świadczenia przeznaczono kwotę 42 133,70 zł. Natomiast wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego wpłynęło 1252 i w roku tym na wypłaty przeznaczono kwotę 1 878 844,29 zł.

MZNK kontynuuje także program oddłużeniowy. Najemca, który do niego przystępuje podpisuje kontrakt socjalny, w którym zobowiązuje się do regularnego spłacania długu oraz uiszczania opłat przez określony czas, w zamian może uzyskać częściowe umorzenie długu. W 2017 roku program zakończyło 20 osób, a 8 kolejnych podpisało kontrakty.

Comments are closed.