Odpady komunalne|

Dyrektor MZNK zaprosił przedstawicieli zarządców nieruchomości do dyskusji o pogarszającej się jakości segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Wspólnie podjęte działania mają poprawić sytuację.

Wczoraj w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych odbyło się spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli spółdzielni i zarządców nieruchomości działających w Jaworznie: Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik, Międzyzakładową Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową, Akces Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o., Gwarek Sp. z o.o., Domel-Domy Sp. z o.o., Nieruchomości Sp. z o.o., Administrator Centrum Obsługi Nieruchomości Sp. z o.o., Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Prokar Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o., Kolasa – Zarządzanie Sp. z o. o., Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o., PKP S.A., Zarządcę nieruchomości Janusza Zaleskiego.
Tematem spotkania były zagadnienia gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności pogarszająca się jakość segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Rozmawiano m.in. o sposobach dotarcia do jak największej liczby mieszkańców z informacją o właściwym sposobie segregowania odpadów oraz o konsekwencjach jakie może nieść dla nas wszystkich brak segregacji, a co za tym idzie brak osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu.
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wypracował razem z administratorami nieruchomości wspólny plan działania, który będzie wprowadzany stopniowo. Na początek do mieszkańców budynków wielorodzinnych trafią materiały, w których zostaną przypomniane m.in. zasady segregacji odpadów, ale też informacje na temat sankcji jakie grożą w przypadku gdy odpady nie są segregowane. Planowane są również spotkania z zarządami wspólnot mieszkaniowych. Pracownicy MZNK chcą także wspólnie z administratorami kontrolować jak odpady są segregowane na stanowiskach kontenerowych.
– To było bardzo dobre spotkanie i cieszę się, że miasto z nami na ten temat rozmawia – podsumował jeden z uczestników.
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych prowadzi edukację ekologiczną zaczynając już od najmłodszych mieszkańców Jaworzna. – Wiele działań skierowanych jest na edukację dzieci i młodzieży, ale nie zapominamy też o dorosłych mieszkańcach naszego miasta, bo przede wszystkim oni dbają o to jak wygląda segregacja w ich domach – mówi Tomasz Jewuła, dyrektor MZNK. W ubiegłych latach do mieszkańców trafiły już materiały informacyjne na ten temat: m. in. broszury, plakaty i ulotki.

Na koniec zachęcamy do lektury bajki „Drwale z Jaworzna – krótka historia o sortowaniu śmieci” (link), która została wydana na zlecenie MZNK. Parafrazując fragment bajki: Dla dobra miasta i wszystkich dzieci – żeby w las nie poszła nauka owa i żeby odpady każdy sortował.

Comments are closed.