Aktualności, Zieleń miejska|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych podpisał umowę na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących na osiedlowych gruntach gminnych. Zakres prac obejmuje cięcie koron drzew pilarką, wywiezienie gałęzi oraz wygrabienie terenu po przycince.

Drzewa do pielęgnacji typowane są na podstawie wniosków mieszkańców oraz administratorów budynków. Cięcia pielęgnacyjne będą wykonywane sukcesywnie, zgodnie z kolejnością wpływających wniosków. Przede wszystkim usuwane będą konary i gałęzie, które są suche i zniszczone, przez co mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców lub budynków. Jednak z uwagi na okres lęgowy trwający od 1 marca do 15 października do pielęgnacji będą zlecane tylko drzewa, na których nie ma ptasich gniazd.

Comments are closed.