Aktualności, Zieleń miejska|

Zgodnie z przyjętą przez Sejm w 2016 roku ustawą dekomunizacyjną w Jaworznie zostały już zmienione niektóre nazwy ulic. Teraz przyszła pora na zmianę starych tablic znajdujących się na części pomników i miejsc pamięci zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

Zadanie utrzymania pomników i miejsc pamięci na terenie Jaworzna od ubiegłego roku należy do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. W związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, MZNK zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o opinię w sprawie kilku pomników istniejących w Jaworznie.
Zgodnie z prowadzoną korespondencją oraz opinią otrzymaną z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie pomniki są dostosowywane do wymogów ustawy oraz zaleceń zawartych w opinii IPN.
Na niektórych pomnikach zostały zdemontowane tablice, litery, bądź usunięto cały blok z napisem. Zdemontowane z pomników tablice nie znikną w odmętach pamięci – zostały przekazane do Muzeum Miasta Jaworzna.

Pomnik Janka Martyniaka partyzanta Gwardii Ludowej znajdujący się przy ulicy Ławczanej na Podłężu: usunięto blok z napisem.
Pomnik działaczy ruchu oporu: PPR, AK, GL i AL znajdujący się przy ulicy Turystycznej na Jeziorkach: zdemontowano litery AL oraz odlew Odznaki Grunwaldzkiej. Zgodnie ze stanowiskiem IPN przy skrócie „GL” zostanie umieszczony skrót „PPS”. Wówczas ta fraza będzie miała brzmienie „GL PPS”.
Pomnik poświęcony poległym o wolność mieszkańcom gromady Byczyna, działaczom KPP, PPR i PPS, żołnierzom WP, partyzantom AL a także żołnierzom Armii Czerwonej oraz wszystkim pomordowanym w latach II wojny światowej znajdujący się przy ulicy Krakowskiej w Byczynie: zdemontowano tablicę.
Tablica upamiętniająca powstanie Czerwonego Harcerstwa, zlokalizowana przy ul. Górniczej: zdemontowano tablicę.
Pomnik poświęcony Władysławowi Palce, partyzantowi Armii Ludowej oraz Piotrowi Palce i Józefowi Koziarzowi, posadowiony przy ul. Abstorskich: zdemontowano tablicę.

Po ostatecznych uzgodnieniach z Instytutem Pamięci Narodowej nowe treści tablic zostaną przedstawione na sesji Rady Miejskiej w Jaworznie, a następnie zamontowane.

Comments are closed.