Odpady komunalne|

Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Górnośląskiej na Górze Piasku przeszedł już wszystkie odbiory techniczne i mieszkańcy mogą z niego korzystać. Punkt działa w dni robocze oraz w soboty.

 

PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy bez opłaty mogą pozbyć się wszelkiego rodzaju odpadów, które nie powinny być wyrzucane do kontenerów. W takim punkcie przyjmowane są między innymi przeterminowane lekarstwa, puste opakowania po lakierach i innych środkach chemicznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
Do tej pory miasto nie miało własnego PSZOK-u. Jaworznianie mogli oddawać problematyczne odpady w puncie prowadzonym przez firmę na podstawie umowy zawartej z gminą. W ubiegłym roku MZNK podpisał umowę z wykonawcą gminnego PSZOK i rozpoczęły się prace budowlane. Gminny punkt przeszedł już wszystkie odbiory i mieszkańcy mogą z niego korzystać. Znajduje się przy ul. Górnośląskiej 39 (teren dawnej bazy Miejskiego Zakładu Drogowego) na Górze Piasku.
Wjazd na teren punktu jest możliwy najpóźniej na 20 minut przed zamknięciem, aby zdążyć z rozładunkiem odpadów w godzinach jego pracy. Na stronie internetowej MZNK dostępny jest regulamin punktu oraz informacje na temat jego lokalizacji i czasu pracy.
Przed wjazdem na teren punktu jego obsługa sprawdzi jakiego typu odpady i o jakiej masie zostały przywiezione. Następnie pracownicy MZNK pokierują mieszkańca na miejsce, w którym może złożyć przywiezione rzeczy.
-To nowoczesny PSZOK, który stworzyliśmy wzorując się na podobnych, sprawdzonych rozwiązaniach z innych miast. Korzystanie z punktu nie jest skomplikowane, a w razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości mieszkańcom pomocy udzielą pracownicy obsługi punktu – wyjaśnia Tomasz Jewuła dyrektor MZNK.
Na terenie PSZOK znajduje się ścieżka dydaktyczna, na której w przyszłości pracownicy Działu Gospodarki Odpadami MZNK będą organizować lekcje ekologiczne dla dzieci. Będzie można na nich dowiedzieć się jak segregować odpady i dlaczego segregacja jest taka ważna.

Comments are closed.