Odpady komunalne|

Wielu mieszkańców Jaworzna słoneczne dni wczesnej jesieni spędza przy ogniskach. Czy w świetle obowiązujących przepisów o odpadach palenie ognisk jest legalne? Prawo tego nie zabrania, o ile nie służy to spalaniu odpadów.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna zabrania się spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza przeznaczonymi do tego instalacjami i urządzeniami, zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
W naszym mieście trawa, liście oraz gałęzie drzew są objęte systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Od początku kwietnia do końca listopada można je przekazać do odbioru w wyznaczone dni w workach koloru brązowego (na odpady ulegające biodegradacji). Przez cały rok można je samodzielnie oddawać w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Górnośląskiej 39 na Górze Piasku. Odpady tego typu można także kompostować samemu.
Czy w związku z tym możliwe jest przyrządzenie pieczonek na ogniu z gałęzi zebranych w naszym ogródku? Oczywiście jest to możliwe i całkowicie legalne, o ile nie mamy do czynienia ze spaleniem większej ilości zgromadzonych pozostałości roślinnych. Gromadzenie to będzie przy tym najczęściej efektem zachowań nie mających nic wspólnego z paleniem ognia, np. będzie skutkiem prac porządkowych w ogrodzie.
– Palenie ognisk jest dość typowym zwyczajem w Polsce i tylko wyraźny zakaz ustawodawcy mógłby uczynić tę praktykę nielegalną. Należy uznać, że palenie tradycyjnych ognisk nie podlega przepisom o spalaniu odpadów. Jednak zaznaczam, że sytuacja zmienia się diametralnie, jeżeli oprócz gałęzi i chrustu w ognisku zostaną spalone odpady. Tego robić nie wolno – wyjaśnia Agnieszka Brania z Działu Gospodarki Odpadami Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. – Oczywiście przy organizowaniu ognisk należy pamiętać także o zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.
Niedozwoloną praktyką jest natomiast palenie suchych liści. Najlepszym dla środowiska i naszego ogrodu postępowaniem będzie spryzmowanie opadłych z drzew liści i kompostowanie ich razem ze skoszoną trawą oraz odpadami kuchennymi, takimi jak obierki warzyw.
Warto przypomnieć także o zakazie spalania odpadów w domowych piecach i kominkach. Wiele osób postrzega palenie śmieci za tanią i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, przecież każdy z nas płaci jednakową stawkę za odpady. Poza tym paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych.

Comments are closed.