Zieleń miejska|

Od maja ubiegłego roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przejął część zadań wcześniej realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. Wśród nich było utrzymanie miejsc pamięci oraz likwidacja dzikich wysypisk.

W Jaworznie są 34 pomniki i miejsca pamięci, wokół których MZNK stale utrzymuje zieleń. Prace te polegają na grabieniu, koszeniu, plewieniu czy nasadzeniach roślin ozdobnych.

Remont pomników
Ponadto z puli pieniędzy przeznaczonych na utrzymanie miejsc pamięci realizowane są co roku remonty oraz prace renowacyjne pomników. W okresie od maja 2017 roku tego typu prace zostały wykonane w pięciu miejscach.
Gruntownie odświeżony został pomnik Ks. Stanisława Stojałowskiego przy ul św. Barbary i Placu św. Jana. Z pomnika usunięto graffiti, wykonano piaskowanie pomnika, wymieniono nawierzchnię oraz wyremontowano schody i mur oporowy.
Pomnik wzniesiony ku czci 20 mieszkańców Ciężkowic zamordowanych 5 czerwca 1940 roku posadowiony przy ul. Ks. Mroczka również przeszedł renowację. Przeprowadzono prace polegające na czyszczeniu i zaimpregnowaniu pomnika, malowaniu tablic umieszczonych na pomniku, malowaniu słupów przy pomniku oraz czyszczeniu kostki.
Kolejnymi pracami objęty został Pomnik upamiętniający śmierć 26 górników, posadowiony na Łubowcu przy ul. Górników z „Danuty”. Przeprowadzono prace polegające na czyszczeniu i zaimpregnowaniu pomnika oraz czyszczeniu i malowaniu stalowych elementów konstrukcji.
Pomnik upamiętniający bitwę pod Grunwaldem posadowiony w Szczakowej przy ul. Jagiellońskiej został wyczyszczony i zaimpregnowany, uzupełniono także ubytki w betonowym cokole pomnika, pomalowano betonowe słupy oraz łańcuchy okalające obelisk.
Pomnik upamiętniający ofiary dwóch egzekucji przeprowadzonych przez gestapo posadowiony w Szczakowej przy ul. Jagiellońskiej. Przeprowadzono prace polegające na czyszczeniu i impregnacji pomnika, czyszczeniu betonowych ażurów okalających pomnik oraz kostki.

W tej chwili trwa renowacja Pomnika Ofiar Hitleryzmu przy ulicy Grunwaldzkiej na Osiedlu Stałym. W zakres prac jakie zostaną przeprowadzone wchodzi: piaskowanie pomnika, remont schodów, przekładka uszkodzonych płyt chodnikowych wraz z uzupełnieniem i wymianą.
– Docelowo nasza jednostka planuje poddać renowacji wszystkie pomniki, które są w naszym utrzymaniu. Ten plan jest już stopniowo realizowany – mówi Tomasz Jewuła, dyrektor MZNK.

Likwidacja dzikich wysypisk
Od maja ubiegłego roku zostało zlikwidowanych 58 dzikich wysypisk odpadów. Prace przeprowadzały firmy na zlecenie MZNK lub pracownicy porządkowi jednostki. Prace obejmowały zebranie wszystkich odpadów, w tym gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórki, przekazaniu odpadów do zagospodarowania oraz umieszczeniu tablic z zakazem wyrzucania śmieci. Łączna masa odpadów komunalnych zebranych podczas likwidacji nielegalnych wysypisk wyniosła ponad 117 ton.

Comments are closed.