Nieruchomości|

Gmina jest właścicielem ponad 2 tysięcy lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Tym samym posiada udziały w 316 wspólnotach. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie współpracuje w imieniu gminy ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz licencjonowanymi zarządcami nieruchomości.

Ponieważ gmina jest współwłaścicielem wspólnot, podobnie jak pozostali ich właściciele ponosi koszty zarządu nieruchomością wspólną. W tym roku wydatki z tym związane wyniosą ponad 5,6 mln złotych. Kwota ta obejmuje między innymi: bieżącą konserwację urządzeń technicznych i instalacji w budynku, usuwanie awarii nie wymagających kompleksowych remontów, przeglądy budynku (elektryczne, gazowe, kominowe itp.), utrzymanie czystości w częściach wspólnych i wokół budynku, podatki, ubezpieczenia, opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych, wynagrodzenia zarządcy i zarządu wspólnoty oraz wszelkie wydatki związane z remontami.
Co roku pracownicy Działu Współpracy ze Wspólnotami MZNK biorą udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje udziały. Jeśli wspólnoty podejmą decyzje o wykonaniu poważniejszych remontów lub inwestycji we własnych nieruchomościach gmina, podobnie jak inni właściciele, wpłaca pieniądze na związany z tymi wydatkami fundusz remontowy. W ostatnich dziesięciu latach na fundusz remontowy przeznaczono prawie 35 mln złotych.

Współpraca MZNK ze wspólnotami przebiega w zdecydowanej większości przypadków bardzo dobrze. Dzięki temu co roku w kolejnych budynkach przeprowadzane są termomodernizacje, wymiany źródła ciepła, remonty sieci wod-kan lub inne istotne prace. Najważniejszymi, a zarazem najbardziej kosztownymi pracami wykonywanymi w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych są remonty dachów oraz termomodernizacje. Od momentu powstania Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych gmina współfinansowała 51 kapitalnych remontów dachów oraz 234 inwestycje w zakresie ocieplenia ścian.

Poniżej lista najważniejszych remontów przeprowadzonych w 2018 roku we wspólnotach z udziałem gminy:
ul. Azot 10 – remont kapitalny dachu (udział gminy – 33%).
ul. Dwornickiego 9a – ocieplenie ścian budynku (18%).
ul. Dwornickiego 9b – ocieplenie ścian budynku (79%).
ul. Matejki 2a – ocieplenie ścian budynku (40%).
ul. Matejki 2b – ocieplenie ścian budynku (6%).
ul. Nałkowskiej 2-4-6 – ocieplenie ścian budynku (34%).
ul. Nałkowskiej 1 – ocieplenie ścian budynku (46%).
ul. Świerkowa 4 – ocieplenie ścian budynku (36%).
ul. Dwornickiego 5 – ocieplenie ścian budynku (42%).
ul. Szymanowskiego 6 – ocieplenie ścian budynku (54%).
ul. Krasickiego 1-3 – ocieplenie ścian budynku (7%).

Trzeba zaznaczyć, że wymienione wyżej wydatki z tytułu kosztów zarządu oraz funduszu remontowego przeznaczone są wyłącznie na utrzymanie części wspólnych (m.in. fundamenty, piwnice, strychy, dachy, ściany nośne, klatki schodowe, przewody, instalacje, korytarze, bramy itp.). – Gmina ponosi również koszty utrzymania własnych lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych w budynkach wspólnot. Koszty te związane są zarówno z remontami pustostanów, kwalifikowanych następnie do zasiedlenia przez zainteresowanych najemców, jak również z remontami użytkowanych mieszkań w zakresie nie należącym do najemcy lokalu – wyjaśnia dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.

Comments are closed.