Odpady komunalne|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie opublikował harmonogramy odbioru odpadów dla zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej na przyszły rok.
Harmonogramy podzielone są na dwa dokumenty – dla zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Można znaleźć w nich informacje w jakie dni odbierane są odpady zmieszane, segregowane, biodegradowalne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz gdzie i kiedy organizowany jest mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Harmonogramy odbioru odpadów można pobrać ze strony internetowej lub w formie papierowej osobiście w Dziale Gospodarki Odpadami MZNK na Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 5. Do domów jednorodzinnych harmonogramy będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady.
Przypominamy, że harmonogramy odbioru odpadów są również dostępne w darmowej aplikacji mobilnej na smartfony i inne urządzenia o nazwie „Kiedy wywóz”.

Comments are closed.