Nieruchomości|

Wczoraj w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zebrała się Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która zaopiniowała wnioski o przydział mieszkania za remont. Ogłaszamy listę osób uprawnionych do zawarcia umowy na remont mieszkania.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa, pod kierownictwem Dyrektora MZNK Tomasza Jewuły, zaopiniowała ponad 200 wniosków o przydział mieszkań gminnych przeznaczonych do remontu w oparciu o regulamin Komisji i sporządziła listę osób, które są uprawnione do zawarcia umowy z MZNK na udostępnienie mieszkania gminnego w celu wykonania remontu.
Do artykułu załączamy plik z listą mieszkań oraz imionami i nazwiskami osób, które są uprawnione do zawarcia z MZNK umowy na remont. Lista dostępna jest także w siedzibie MZNK przy ul. Północnej 9b.

Ile mieszkań zostało przyznanych
Na 2 spośród 50 oferowanych w tej edycji mieszkań nie było chętnych. Na 1 mieszkanie były złożone wnioski, ale osoby, która je złożyły otrzymały możliwość wynajęcia innego mieszkania.
W przypadku gdy w toku oceny wniosków dwie osoby ubiegające się o przydział tego samego mieszkania zdobyły taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decydowała data złożenia wniosku.

Co dalej
Osoby, których nazwiska znajdują się na liście otrzymają skierowania do zawarcia umowy o udostępnienie lokalu celem wykonania remontu. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą taki remont może trwać maksymalnie 4 miesiące. W czasie jego trwania najemcy będą zobowiązani do uiszczania jedynie opłat za media. Po wykonaniu remontu i odbiorze prac przez pracowników MZNK, wnioskodawcy będą mogli podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

Gdzie zgłaszać się po informacje
Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy i w piątki od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00.

Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy na remont mieszkania

Comments are closed.