Aktualności, Zieleń miejska|

Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych wczoraj kolejny raz posprzątali dzikie wysypisko, które powstało na terenie byłego stanowiska kontenerowego przy ul. Jaśminowej. Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami jest karalne. Jak informuje Straż Miejska w Jaworznie – osoby wyrzucające odpady na teren zielony przy ul. Jaśminowej podlegają odpowiedzialności karnej za wykroczenie zgodnie z art. 145 KW “Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Ludzie, którzy zaśmiecają środowisko i porzucają odpady gdzie popadnie często myślą, że pozostaną anonimowi. Pamiętajmy jednak, że identyfikacja sprawców wcale nie jest taka trudna. Zarówno Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie jak i Straż Miejska dysponują tzw. fotopułapką. Straż Miejska w Jaworznie w trakcie kontroli na ulicy Jaśminowej wyciągnęła konsekwencje karne wobec 5 ujawnionych sprawców wyrzucania śmieci w miejscu publicznym, w jednym przypadku toczy się postępowanie o ukaranie w Sądzie Rejonowym w Jaworznie.

Pamiętajmy, że jeśli chcemy cieszyć się czystymi ulicami, pięknymi terenami zielonymi, których mamy w naszym mieście pod dostatkiem troszczmy się o nie wspólnie i nie wyrzucajmy śmieci, gdzie nam się tylko podoba. Jeśli jesteście świadkami podrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych, to zgłaszajcie to odpowiednim służbom, np. Straży Miejskiej.

Comments are closed.