Nieruchomości|

Lokatorzy mieszkań gminnych notorycznie nie wywiązują się z zaleceń pokontrolnych wydawanych przez specjalistów przeprowadzających okresowe przeglądy instalacji. Dlatego jednostka planuje podjąć radykalne kroki wobec najemców, których działania mogą być niebezpieczne zarówno dla nich samych jak i sąsiadów.

Każdego roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zleca wykonanie przeglądów i kontroli instalacji w mieszkaniach należących do zasobu komunalnego. Robi to ze względu na wymogi prawne, ale przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo lokatorów. Z każdej kontroli sporządzany jest protokół. W przypadku stwierdzenia wad instalacji, których obowiązek utrzymania ciąży na lokatorach otrzymują oni zalecenia do wykonania. Pracownicy MZNK stwierdzają jednak, że mieszkańcy zasobu komunalnego notorycznie nie stosują się do zaleceń pokontrolnych.

– Czasem chodzi o drobnostki. Na przykład wymianę gniazda elektrycznego na takie z bolcem albo udrożnienie przepływu powietrza do łazienki czy kuchni zalecone przez kominiarza. To wymaga niewielkiego nakładu pracy i kosztów od lokatora, a ma realny wpływ na jego bezpieczeństwo – wyjaśnia kierowniczka Biura Obsługi Mieszkańców MZNK.

Zdarza się, że lokatorzy własnoręcznie wprowadzają przeróbki, przy których specjaliści łapią się za głowę. Głośna była historia lokatora, który własnoręcznie wykonał w kabinie prysznicowej gniazdo do zasilania przepływowego ogrzewacza wody. Wiadomo czym mogła się skończyć kąpiel pod takim natryskiem. Był też przypadek, gdzie w kuchni lokator zainstalował dwa piece gazowe zasilane z butli, które groziły wybuchem.
Wydane zalecenia i pisma kierowane do lokatorów często jednak nie działają. Dlatego MZNK zamierza surowszym okiem przyglądać się realizacji zaleceń wydanych przez specjalistów kontrolujących mieszkania. Często od ich wykonania zależy bezpieczeństwo nie tylko osób zajmujących dane mieszkanie ale również ich sąsiadów.

W razie nagłej potrzeby i zagrożenia mieszkańców, zalecone w kontroli prace będzie wykonywać MZNK, a następnie obciąży kosztami lokatorów. W przypadku lokatorów, którzy nie mają tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania i ubiegają się o jego przywrócenie procedura może zostać przerwana, gdy lokator nie wykonuje zaleceń pokontrolnych. Może się również zdarzyć, że sprawa zostanie skierowana do sądu w celu eksmisji lokatora.

Comments are closed.