Aktualności, Odpady komunalne|

W związku z ubiegłotygodniowym zaprzestaniem odbioru odpadów biodegradowalnych oraz przesłanym przez MZNK do Konsorcjum AVR/MIKI wezwaniem do wznowienia wykonania usługi, w dniu dzisiejszym w siedzibie MZNK w Jaworznie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Konsorcjum. Przedstawiciele firm oświadczyli, iż sytuacja ta była od nich niezależna i związana z odmową przyjęcia odpadów bio, obecnie gromadzonych w workach, przez poszczególne instalacje. W celu wznowienia odbioru przedstawiciele MZNK w Jaworznie zobowiązali się do przyspieszenia działań związanych z wprowadzeniem systemu pojemnikowego w zabudowie jednorodzinnej. Warto zaznaczyć, że uchwała z tym związana, będzie jutro głosowana na sesji Rady Miejskiej. Konsorcjum zobowiązało się do wyposażenia budynków wielorodzinnych w pojemniki na odpady biodegradowalne, które będą odbierane zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie z zarządcami tych nieruchomości.

Niezależnie od poczynionych ustaleń samochody odbierające odpady bio w dniu dzisiejszym wyjechały na miasto.

Comments are closed.