Nieruchomości|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zwraca się z prośbą do najemców mieszkań komunalnych o właściwe opisywanie blankietów opłat czynszowych. Zdarzają się sytuacje, w których wpłatę na konto jednostki trudno zakwalifikować do konkretnego najemcy.

Przy uiszczaniu opłat czynszowych należy zwrócić szczególną uwagę, aby na blankiecie zawarte były informacje takie jak imię i nazwisko najemcy oraz adres lokalu, którego dotyczy wpłata. W przypadku, gdy wpłata nie zawiera tych podstawowych danych pracownikom MZNK trudno jest ją właściwie zakwalifikować. Często zdarza się, że prosimy kogoś z rodziny lub sąsiedztwa, żeby w naszym imieniu zrobił za nas opłaty za mieszkanie. Na takim potwierdzeniu wpłaty widnieje np. sąsiad i brak jest jakichkolwiek dodatkowych danych o najemcy czy adresie. Prosimy również o sprawdzanie potwierdzenia wpłat, które uiszczamy na poczcie, w punktach opłat w sklepach czy poprzez bankowość elektroniczną.
Dobrze jest także od czasu do czasu zweryfikować, czy uiszczane opłaty rzeczywiście trafiają na właściwe konto. W tym celu najlepiej skontaktować się z Działem Rozliczeń lub Działem Finansowo – Księgowym MZNK w Jaworznie.

Comments are closed.