Nieruchomości|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wyposaży mieszkania socjalne znajdujące się w budynkach przy ulicy Sulińskiego oraz Północnej w kuchenki elektryczne. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa lokatorów.

W ostatnim czasie często słyszeliśmy o interwencjach Straży Pożarnej w budynkach socjalnych przy ulicy Północnej i Sulińskiego. Najczęściej akcje strażaków związane były z nieostrożnym obchodzeniem się z kuchenkami gazowymi. W przypadku pożaru kuchenki zasilane gazem propan-butan z butli stanowią ogromne zagrożenie dla lokatorów. Nie tylko dla osób zamieszkujących lokal, w którym doszło do niebezpiecznej sytuacji, ale również dla sąsiadów. Dodatkowo każdy wybuch pożaru, zadymienie mieszkania itp. sytuacje powodują dewastację mieszkania i wymagają sporych nakładów finansowych na doprowadzenie go do stanu używalności.
– Bezpieczeństwo lokatorów jest najważniejsze. Z tego względu podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zakazu używania butli gazowych. W obu budynkach komunalnych wyposażymy mieszkania w kuchenki elektryczne. Wymiana rozpoczyna się w tym tygodniu w budynku przy ulicy Sulińskiego, a następnie planowana jest w mieszkaniach na ul. Północnej – wyjaśnia dyrektor MZNK w Jaworznie Tomasz Jewuła.
Każdy lokator otrzyma kuchenkę elektryczną. Lokatorzy zobowiązani będą również do bezwzględnego zakazu korzystania z kuchenek gazowych.

Comments are closed.