Odpady komunalne|

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych każda osoba, które chce oddać gruz musi okazać dokument potwierdzający miejsce zamieszkania.
Mieszkaniec dostarczający odpady remontowo-budowlane do PSZOK jest zobowiązany jeszcze przed oddaniem odpadu, przedłożyć pracownikowi PSZOK jakikolwiek dokument (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, umowę najmu mieszkania, zaświadczenie zarządcy wspólnoty, spółdzielni itp.), potwierdzający adres zamieszkania na nieruchomości deklarowanej w oświadczeniu jako nieruchomość, na której powstały odpady.
Więcej szczegółów na ten temat można przeczytać na naszej stronie w dziale Odpady Komunalne, zakładka Gruz.

Comments are closed.