Odpady komunalne|

W październiku br. do domów jednorodzinnych trafiły brązowe pojemniki na bioodpady. Są to pojemniki specjalnie dostosowane do tej frakcji odpadów, która jest bardzo podatna na gnicie. Pojemniki mają wentylację, dzięki której procesy gnilne nie zachodzą i bioodpady trafiają w dobrym stanie do punktu odbioru. Takie rozwiązanie pozwoliło gminie zrezygnować z dystrybucji worków, które od tego roku nie są przyjmowane przez instalacje odbierające bioodpady.

Mimo iż odbiór odpadów zielonych przez samorząd nie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w Jaworznie usługa ta jest realizowana od 2013 roku. Zaostrzone wymogi przyjmowania bioodpadów przez instalacje regionalne nie zmieniły tej decyzji, wpłynęły jednak na sposób ich odbioru od mieszkańców.

Wraz z dostawą nowych pojemników pojawiło się sporo pytań i wątpliwości, szczególnie wśród mieszańców domów jednorodzinnych. Ograniczona pojemność kubłów nie pozwala bowiem na umieszczenie w nich większych ilości odpadów zielonych. Rozwiązaniem jest tu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pomimo iż gmina co tydzień odbiera bioodpady w ilości odpowiadającej objętości kubła, mieszkaniec ma możliwość oddania każdej ilości tych odpadów do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Górze Piasku. Usługa ta jest bezpłatna. Warunkiem jest, aby wypakować je z worków, w których zostały przywiezione. Te można wykorzystać powtórnie lub wrzucić do właściwego pojemnika na tworzywa sztuczne. PSZOK przy ulicy Górnośląskiej 39 jest czynny od poniedziałku do soboty i może przyjąć bioodpady od mieszkańców bez względu na ustalony harmonogram ich wywozu z poszczególnych posesji.

Drugim bardziej ekologicznym rozwiązaniem jest całkowita rezygnacja z oddawania bioodpadów i kompostowanie ich we własnym zakresie. Do końca tego roku Rada Miejska w Jaworznie otrzyma projekt uchwały wprowadzającej ulgę w opłacie za śmieci dla osób, które kompostują bioodpady. Ulga może obowiązywać już od przyszłego roku. O tego typu ulgę mieszkańcy pytają już od pewnego czasu. Przypomnijmy, że możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania dała ustawa, która obowiązuje od września tego roku.

Poniżej zamieszczamy krótki poradnik dotyczący zasad kompostowania. Po jego przeczytaniu można przekonać się ze kompostowanie jest bardzo proste i nie wymaga od nas prawie żadnego nakładu pracy, bo wszystko robi za nas natura.

Kilka porad dotyczących kompostowania bioodpadów.

  • Kompostować można w kupionym specjalnym pojemniku lub wykonać go samemu z desek, drewnianych palet lub metalowej siatki, dbając o właściwy przepływ powietrza.
  • Kompostownik powinien być w miejscu nie bardzo nasłonecznionym.
  • Kompostować można liście, trawę, obierki warzyw i owoców (za wyjątkiem cytrusowych), a nawet fragmenty tektury (np. wytłoczek po jajkach), skorupki jaj, sianko czy ściółkę zwierząt domowych np. chomików.
  • Nie należy wrzucać do kompostownika mięsa, ryb, gotowanej żywności, popiołu węglowego, odchodów zwierząt lub pieluszek dziecięcych.
  • Co miesiąc należy przemieszać zawartość kompostownika w celu dostarczenia powietrza oraz dotarcia mikroorganizmów do wszystkich warstw kompostu.
  • Prawidłowo prowadzony kompostownik ma zapach ściółki leśnej. Nie należy też mylić procesów próchnicznych z gniciem. Jeżeli w kompoście wyczuwamy zapach zgnilizny znaczy to, że kompost jest zbyt wilgotny i powinniśmy go mieszać częściej. Z drugiej strony, jeżeli kompost jest zbyt suchy, należy go polać wodą.

I to wystarczy. W zamian otrzymujemy kompost, o którym mówi się, że jest nawozem doskonałym. Powstaje głównie z roślin i resztek z gospodarstwa domowego, zapewnia więc właściwy obieg materii w przyrodzie. Zawiera niezbędne i łatwo przyswajalne przez rośliny składniki. Poprawia strukturę ziemi, która dzięki dostarczonej próchnicy staje się przewiewna, pulchna i dobrze chłonie wodę. Niezależnie od zastosowanej dawki kompost nie ma szkodliwego wpływu na rośliny, użytkowników ogrodu oraz na żyjące w nim zwierzęta.

W przypadku wprowadzenia tej możliwości w naszej gminie, ustalona zostanie obniżona opłata na każdego członka gospodarstwa, w którym bioodpady są kompostowane. Szczegółowe informacje będą podane do publicznej wiadomości.

Bez względu na powyższe gmina, biorąc pod uwagę sugestie mieszkańców rozważa inne możliwości usprawniające sposób odbioru i zagospodarowania bioodpadów z terenu Jaworzna.

Comments are closed.