Nieruchomości|

Gmina pozyskała od dotychczasowego właściciela cały teren Parku im. Lotników Polskich na Osiedlu Stałym. Dzięki temu będzie możliwe przeprowadzenie kompleksowej modernizacji tego terenu dla potrzeb mieszkańców. Niestety stan niektórych obiektów nie pozwala na ich dalsze użytkowanie.

W sierpniu uprawomocniła się decyzja, dzięki której Gmina otrzymała nieodpłatnie tereny Parku im. Lotników Polskich na Osiedlu Stałym, będące do tej pory we władaniu Lasów Państwowych. Są to 3 działki o łącznej powierzchni przekraczającej 7 hektarów. Zlokalizowane są na nich między innymi dawne miasteczko rowerowe, plac zabaw oraz amfiteatr wraz z zapleczem i widownią. Od tego momentu miasto może faktycznie dysponować tym terenem i zagospodarować go zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
Na zlecenie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zostały przeprowadzone oględziny muszli koncertowej i jej zaplecza oraz widowni. Niestety cały obiekt znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Wykonawca ekspertyzy wskazywał między innymi na poziome zarysowanie na całym obwodzie zadaszenia sceny wskazujące powstanie naprężeń konstrukcji i utraty nośności oraz pochylenia muszli. Kompleksowej naprawy wymaga także zaplecze sceny. Specjaliści zwrócili uwagę na brak izolacji przeciwwilgociowej budynku, zawilgocenie i zagrzybienie murów oraz brak instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Gruntownej przebudowy wymaga także widownia.

– Mając na uwadze bezpieczeństwo osób odwiedzających park podjęliśmy decyzję o rozbiórce muszli koncertowej. Obecny budynek amfiteatru nie spełnia współczesnych standardów. Jego miejsce może zająć nowoczesny, wielofunkcyjny plac, który latem może pełnić funkcję sceny na koncerty i występy, kina plenerowego, a zimą przeistoczyć się w lodowisko. Dzięki nowej inwestycji mieszkańcy otrzymają obiekty parkowe z prawdziwego zdarzenia – wyjaśnia Dyrektor MZNK w Jaworznie Tomasz Jewuła.

Całkowite zmodernizowanie obiektu i dostosowanie go do aktualnych wymogów budowlanych to koszty, które można liczyć w milionach. Liczymy na to, że w nowej perspektywie unijnej zawnioskujemy o środki na modernizację tego terenu i zagospodarujemy go zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Od października 2014 r. do czerwca 2015 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie Parku im. Lotników Polskich, w których wzięło udział około 400 osób. Mieszkańcy położyli duży nacisk na tematyczne ukształtowanie przestrzeni parkowej. Podstawowym założeniem rewitalizowanego Parku ma być stworzenie atrakcyjnej, otwartej i dostępnej dla wszystkich przestrzeni zielonej, która będzie służyć mieszkańcom Jaworzna. W parku może powstać m.in. strefa reprezentacyjna przy wejściu od alei Tysiąclecia, dalszy jej przebieg będzie osią wizytową parku aż do fontanny na końcu alei, już istniejący plac zabaw będzie stanowił strefę zabaw dla najmłodszych. Amfiteatr będący w złym stanie technicznym zastąpi wielofunkcyjny plac, który latem ma pełnić funkcję sceny na koncerty i występy, kina plenerowego i innych aktywności, w zimie natomiast może przeistoczyć się w lodowisko. Przebudowie ulegnie miasteczko rowerowe, które będzie prawdziwym placem ćwiczeń umiejętności dla rowerzystów. Mieszkańcy nie zapomnieli o czworonożnych towarzyszach, dla nich może powstać odgrodzony wybieg z przeszkodami. Całość strefy wypoczynku uzupełnią ławki, stoliki, hamaki i kwietna łąka umożliwiająca piknikowanie na trawie.

Comments are closed.