Nieruchomości|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zwraca się z prośbą do najemców o opisywanie przelewów opłat czynszowych realizowanych za pośrednictwem kart wielowalutowych, np. takich jak Revolut. Zdarzają się sytuacje, w których wpłaty na konto jednostki nie da się zakwalifikować do żadnego najemcy.

Przy uiszczaniu opłat czynszowych należy zwrócić szczególną uwagę, aby na opisie przelewu zawarte były informacje takie jak imię i nazwisko najemcy oraz adres lokalu, którego dotyczy wpłata. W przypadku, gdy wpłata nie zawiera podstawowych danych pracownicy księgowości nie są w stanie jej zidentyfikować i przypisać do właściwego lokalu. Tym samym na kartotece pojawia się zaległość.

Prosimy również o sprawdzanie opisów przelewów, które uiszczamy na poczcie, w punktach opłat w sklepach czy poprzez bankowość elektroniczną. Dobrze jest od czasu do czasu zweryfikować, czy wpłaty rzeczywiście trafiają na właściwe konto. W tym celu najlepiej skontaktować się z Działem Rozliczeń lub Działem Finansowo – Księgowym MZNK w Jaworznie.

Comments are closed.