Zieleń miejska|

Przez cały rok pracownicy Działu Zieleni Miejskiej MZNK wykonują prace porządkowe na terenie parków, skwerów, placów zabaw, a także zieleni osiedlowej. Jednostka realizuje również zadania likwidacji dzikich wysypisk oraz utrzymania miejsc pamięci.

Koszenie trawników i pielęgnacja drzew
W okresie od maja do października 2019 r. wykoszono ponad 468 tys. metrów kwadratowych terenów gminnych. Prace polegające na koszeniu oraz cięciu żywopłotów prowadzone były w dzielnicach OTK, Centrum, Podwale, Osiedle Gigant, Szczakowa, Pieczyska, Osiedle Podłęże, Osiedle Stałe, Leopold, Łubowiec, Jeleń, Pszczelnik, Bory. Prace wykonywane były przez pracowników MZNK w Jaworznie.
Na zlecenie MZNK w Jaworznie wycinane są drzewa uszkodzone lub zniszczone przez warunki atmosferyczne oraz obumarłe i chore. Pielęgnacji (przycince) poddawane są drzewa, których konary uszkadzają budynki lub ich stan powoduje zagrożenie dla mieszkańców i mienia. W tym roku koszt przeprowadzonych prac polegających na wycince drzew oraz pielęgnacji wyniósł łącznie ponad 153 tysiące złotych. W ramach nasadzeń rekompensacyjnych zostały posadzone152 drzewa.

Pozostałe prace na terenach zieleni miejskiej:

  • Naprawa i malowanie ławek w parkach.
  • Wykonanie zielonego skweru oraz zagospodarowanie skarpy przy budynku Urzędu Miejskiego.
  • Zagospodarowania terenu zielonego w okolicy ul. Celników w Jeleniu.
  • Nasadzenia na skwerach w kwietnikach i terenach zielonych.

Likwidacja wysypisk
Od kilku lat MZNK w Jaworznie realizuje również zadania likwidacji dzikich wysypisk. W 2019 roku na zlecenie MZNK zlikwidowano 15 wysypisk. Łączna masa wywiezionych odpadów wyniosła 137 ton. Wykonawca miał za zadanie oczyścić wskazane działki, w razie potrzeby przyciąć zieleń utrudniającą prace, wywieźć zebrane odpady i ustawić tablice informujące o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu.

Miejsca pamięci
Kolejny zadaniem jednostki jest utrzymanie miejsc pamięci na terenie Jaworzna. Zadanie polega na pielęgnacji zieleni w okolicy pomników, sprzątaniu i wykonywaniu nasadzeń. W tym roku część tych czynności zrealizowali pracownicy MZNK, a cześć wybrany wykonawca. Gruntownej konserwacji poddano w tym roku pomniki w Byczynie przy ul. Krakowskiej i na Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych. Dodatkowo w ramach środków pieniężnych przyznanych przez Urząd Wojewódzki zostały przeprowadzone prace remontowe na terenie Cmentarza Armii Czerwonej na Pechniku.

Pozostałe prace:

  • Wymiana tablicy memoratywnej na pomniku w Byczynie po konsultacji z Instytutem Pamięci Narodowej.
  • Frezowanie pni drzew przy pomniku upamiętniającym egzekucje w Szczakowej.
  • Wymiana tablicy informacyjnej pomnika znajdującego się przy rynku w centrum.
  • Wymiana tablicy memoratywnej na pomniku w Ciężkowicach.
  • Obsadzanie pomników roślinami jednorocznymi.

Comments are closed.