Nieruchomości|

Od początku przejęcia zadań administrowania cmentarzami w Szczakowej i na Wilkoszynie MZNK stopniowo modernizuje te obiekty.
Zbliżającym się dużym zadaniem jest rozbudowa cmentarza komunalnego Wilkoszyn w kierunku dzielnicy Jeziorki. W tym celu zostały w tym roku wykonane pierwsze prace planistyczne oraz przygotowana niezbędna dokumentacja.

Pozostałe zrealizowane w tym roku prace na cmentarzach:

  • Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn.
  • Budowa 24 grobów murowanych dwupoziomowych na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn.
  • Wymiana oświetlenia elektrycznego w kaplicy na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn oraz naprawa dachu w kaplicy i budynku administracyjnym.
  • Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn.
  • Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym Szczakowa.

Comments are closed.