Nieruchomości|

Osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej gmina oferuje różne formy pomocy finansowej.

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest mieszkańcom spełniającym kryteria dochodowe. W okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2019 r. wpłynęło 867 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Na tej podstawie wydano 834 decyzje przyznające dodatek i wypłacono pomoc materialną w łącznej kwocie 1 191 387,07 zł.
Dodatek energetyczny natomiast przyznawany jest osobom, które otrzymują dodatek mieszkaniowy na podstawie decyzji wydawanych przez MZNK w Jaworznie. W okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2019 r. wpłynęło 337 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, na tej podstawie wydano 335 decyzji pozytywnych i wypłacono kwotę ponad 28 tysięcy złotych.

Program oddłużeniowy
Do rodzin, które z uwagi na trudną sytuacją życiową mają zaległości czynszowe mogące w konsekwencji skutkować eksmisją kierowany jest program oddłużeniowy. W 2019 roku do programu przystąpiło 16 najemców lokali gminnych (podpisane kontrakty), a 8 kontraktów zostało pozytywnie zakończonych.
MZNK w Jaworznie może także zaproponować innego rodzaju formy pomocy dla zadłużonych najemców mieszkań gminnych. Wiele osób z powodzeniem wykorzystuje możliwość rozłożenia długu i spłacania w ratach.

Mieszkanie za remont
W 2017 roku wprowadzono program mieszkanie za remont, który umożliwia mieszkańcom najem lokali w zamian za przeprowadzenie przez nich na własny koszt remontu lub modernizacji mieszkania. W tym roku 46 osób zawarło umowy najmu w programie.

Comments are closed.