Bez kategorii, Mieszkanie za remont|

Cieszący się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców Jaworzna program Mieszkanie za remont, w ramach którego można wynająć mieszkanie gminne do remontu zostaje wznowiony. W czwartej edycji programu do wynajęcia są 43 mieszkania.

Program Mieszkanie za remont to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy często zgłaszali chęć wynajęcia niewyremontowanego mieszkania gminnego. Do tej pory odbyły się trzy edycje, dzięki którym jaworznianie wynajęli od miasta łącznie 129 mieszkań komunalnych.

Przedstawiamy krok po kroku jak wygląda procedura przydziału mieszkań w ramach programu Mieszkanie za remont.
1. Na stronie internetowej MZNK w Jaworznie oraz w siedzibie jednostki przy ulicy Północnej 9b została udostępniona lista mieszkań do wynajęcia. Oprócz podstawowych danych na temat mieszkań lista zawiera także informacje dotyczące minimalnego zakresu i szacunkowych kosztów remontu. Mieszkania będą udostępniane do oglądania zgodnie z załączonym harmonogramem.
2. Osoby zainteresowane przydziałem mieszkania w ramach programu mogą złożyć w terminie od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. wniosek do MZNK wraz z potrzebnymi załącznikami. Wnioski należy składać osobiście lub listownie w Dziale Przydziałów Mieszkań, ul. Północna 9b (III piętro), pokoje 303-304. We wniosku można wskazać maksymalnie trzy mieszkania wybrane z listy. Tu ważna uwaga. Przyjmowane są tylko kompletne wnioski.

Lekarze na całym świecie zalecają mężczyznom kupić Viagra do poprawy erekcji w https://alfa-apteka.pl/viagra-bez-recepty/ bez recepty. Viagra jest lekiem na receptę, ale nie tylko ten jeden środek zawiera tę samą substancję czynną.

UWAGA! Wnioski do aktualnej edycji programu będą udostępnione 2 marca br. Prosimy nie składać wniosków przed tą datą, ponieważ formularze z poprzednich edycji są nieaktualne.
3. Pozytywnie zweryfikowane przez MZNK wnioski będą następnie zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez Radę Miejską. Komisja zgodnie z regulaminem przydziela punkty poszczególnym wnioskom.
4. Osoby, których wnioski uzyskały najwyższą liczbę punktów mogą podpisać z MZNK w Jaworznie umowę o udostępnienie mieszkania celem wykonania remontu. Remont powinien być przeprowadzony w ciągu 4 miesięcy. W tym czasie wnioskodawca uiszcza tylko opłaty za media.
5. Po zakończeniu remontu i odbiorze prac przez pracowników MZNK w Jaworznie, wnioskodawca może podpisać z jednostką umowę najmu mieszkania.

Kto może się ubiegać o przydział mieszkania w programie Mieszkanie za remont
O najem lokalu mieszkalnego w ramach programu Mieszkanie za remont mogą ubiegać się osoby, które:
– zamieszkują na stałe na terenie miasta Jaworzna i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
– dokonają na własny koszt remontu lub modernizacji zniszczonego, wytypowanego przez gminę lokalu mieszkalnego,
– spełniają kryterium dochodowe zawierające się w widełkach powyżej 115% do 250% kwoty najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym i powyżej 180% do 400 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym. Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania,
– złożą oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do wykonania remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego na własny koszt (bez możliwości zrekompensowania go poprzez zwolnienie z czynszu lub obniżkę czynszu).
Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Gdzie zgłaszać się po informacje na temat programu
Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45 (wew. 445 lub 451), w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00.

Comments are closed.