Aktualności, Nieruchomości, Odpady komunalne, Zieleń miejska|

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tym samym Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów od piątku, 13 marca 2020 r., do odwołania. Mając na uwadze obecną sytuację w całym kraju wprowadzane są nowe zasady obsługi klientów instytucji państwowych i samorządowych. Prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny z konkretnym działem lub biurem MZNK.


Kontakt ogólny do MZNK w Jaworznie:
telefon: (32) 615 50 30, (32) 745 10 40
fax: (32) 615 53 35
mail: sekretariat@mznk.grafcon.pl
mail odpady: odpady@mznk.grafcon.pl

WAŻNE INFORMACJE

Mieszkanie za remont
Termin składania wniosków w programie Mieszkanie za remont zostaje wydłużony do 15 kwietnia (termin ten może jeszcze ulec zmianie). Tel.: (32) 745 10 45.

Wnioski w sprawie dodatku mieszkaniowego i energetycznego
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać za pośrednictwem poczty. Ewentualne braki formalne we wnioskach będzie można uzupełnić w terminie późniejszym. Tel.: (32) 745 10 77 lub (32) 745 10 78.

Cmentarze komunalne
Dział Gospodarki Cmentarzami zostaje zamknięty dla obsługi interesantów. Wyjątek stanowią sprawy związane z pogrzebem, które można załatwić w budynku administracji cmentarzami (Wilkoszyn) w wydzielonej do obsługi strefie. Tel.: (32) 745 10 57.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
PSZOK przy ul. Górnośląskiej 39 również wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów. Tel.: (32) 745 10 72.

UWAGA!
Dodatkowo wprowadza się BEZWZGLĘDNY ZAKAZ korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych administrowanych przez MZNK.

MZNK – PRZYDATNE TELEFONY

Sekretariat
(32) 615 50 30
(32) 745 10 40
fax (32) 615 53 35

Dział Rozliczeń
(32) 615 50 30
wew. 407 – 408 lub 444

Dział Gospodarki Lokalowej
(32) 615 50 30
wew. 414-415, 421-422, 459

Dział Przydziałów Mieszkań
(32) 745 10 45

Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych
(32) 745 10 77
(32) 745 10 78

Dział Gospodarki Cmentarzami
(32) 745 10 57

Dział Gospodarki Odpadami
(32) 745 10 61
(32) 745 10 66

Dział Zieleni Miejskiej
(32) 745 10 62

Biuro Obsługi Mieszkańców I (ul. Matejki 24)
(32) 745 10 50
(32) 745 10 51
(32) 616 37 26

Biuro Obsługi Mieszkańców II (ul. Jagiellońska 70)
(32) 617 72 80
(32) 745 10 52
(32) 745 10 56

 

Comments are closed.