Aktualności, Odpady komunalne|

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tym samym Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wstrzymuje do odwołania obsługę interesantów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz działalność Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dzielnicach. PSZOK tel.: 32 745 10 72. Odpady z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane są zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.

Comments are closed.