Odpady komunalne|

Od 1 kwietnia br. rusza odbiór bioodpadów. Odpady biodegradowalne z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.

Zabudowa wielorodzinna
Po konsultacjach z zarządcami oraz wykonawcą Konsorcjum firm AVR/Miki odpady bio z zabudowy wielorodzinnej będą odbierane zgodnie z przyjętym rozwiązaniem – w wybranych lokalizacjach na terenie miasta zostaną podstawione pojemniki na bioodpady o pojemności 5m³. Odbiór odpadów będzie się odbywać raz w tygodniu w środę. Dodatkowo na stanowiskach kontenerowych umieszczone są pojemniki o poj. 120 l na odpady kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych.

PSZOK (ul. Górnośląska 39) oraz punkty mobilne
Obsługa interesantów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz działalność Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dzielnicach została wstrzymana do odwołania. Odpady z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane są zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.

Comments are closed.