Aktualności, Zieleń miejska|

Wynajęta przez MZNK firma usuwa dzikie wysypiska zlokalizowane na terenach gminnych. W ramach umowy zostanie posprzątanych siedem działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta (ul. Zwycięstwa, Szelonka, Kaliska, Długoszyńska, Ins. Kościuszkowskiej, Ogrodnicza, Jagiellońska).

Wykonawca ma za zadanie oczyścić wskazane działki ze wszystkich śmieci, w razie potrzeby przyciąć zieleń utrudniającą prace, wywieźć zebrane odpady i ustawić tablice informujące o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu. Koszt tego zadania wyniesie ponad 62 tys. złotych.

Comments are closed.