Aktualności, Nieruchomości|

Miasto Jaworzno wesprze przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe, których dotknęły skutki epidemii koronawirusa. Najemcy komunalnych lokali użytkowych będą mieli możliwość odroczenia terminu płatności czynszu za lokal. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych również przyłącza się do Antykryzysowej Tarczy Ochrony Mieszkańców, zaproponowanej przez Prezydenta Miasta Jaworzna.

W ramach Jaworznickiego Pakietu Wsparcia dla Biznesu najemcy wynajmujący lokale użytkowe od Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, którzy wstrzymali lub znacząco ograniczyli prowadzenie w lokalu działalności gospodarczej, a co za tym idzie ich płynność finansowa uległa pogorszeniu, mają możliwość zmiany terminu płatności czynszu. Z tej formy pomocy może skorzystać 102 przedsiębiorców.

Najemcy komunalnego lokalu użytkowego odraczany będzie termin płatności czynszu za lokal, w którym prowadzi działalność gospodarczą począwszy od 1 dnia miesiąca, w którym złoży wniosek, do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan epidemii. Odroczenia płatności należności za czynsz będą dokonywane na podstawie indywidualnych, pisemnych wniosków najemców i nie będą obejmować wskazanych w umowie najmu opłat związanych z eksploatacją lokalu (media).

UWAGA! Wypełniony wniosek należy składać w następujący sposób:

Wniosek o odroczenie terminu płatności należności czynszowych (do pobrania poniżej) należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mznk.grafcon.pl lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b.

Więcej informacji udzielają pracownicy Działu Gospodarki Lokalowej MZNK pod nr tel.: 32 615 50 30 wew. 459.

Comments are closed.