Aktualności, Zieleń miejska|

Siedem działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta zostało posprzątanych ze śmieci. Wywieziono z nich aż 13,6 ton odpadów. Po dzikich wysypiskach nie ma śladu.

Wynajęta przez MZNK firma usunęła dzikie wysypiska zlokalizowane na terenach gminnych. W ramach umowy zostało posprzątanych siedem działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta: ul. Zwycięstwa, Szelonka, Kaliska, Długoszyńska, Ins. Kościuszkowskiej, Ogrodnicza, Jagiellońska. Wskazane działki zostały oczyszczone ze wszystkich śmieci, a zebrane odpady wywiezione. Ustawiono także tablice informujące o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu. Koszt tego zadania wyniósł ponad 62 tys. złotych.

Comments are closed.