Aktualności, Mieszkanie za remont, Nieruchomości|

W ramach IV edycji programu Mieszkanie za remont do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wpłynęło 200 wniosków o wynajem gminnego mieszkania w zamian za jego remont. Wnioski są teraz weryfikowane pod względem warunków zawartych w uchwale Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

Z powodu epidemii w tegorocznej edycji programu mieszkańcy mieli wydłużony czas na składanie wniosków. Termin minął 15 kwietnia. Wiele osób przesłało wnioski pocztą, dlatego ich dokumenty wpłynęły później. Z uwagi na zaistniałe okoliczności – stan epidemii w kraju, a co za tym idzie wstrzymanie bezpośredniej obsługi interesantów nie wszyscy wnioskodawcy mogli zweryfikować osobiście swoje wnioski pod względem ich poprawności i kompletności. Dlatego też, jeszcze część dokumentów wymaga uzupełnienia. Niektórzy zostali już wezwani do uzupełnienia braków formalnych we wnioskach i będą mieli możliwość złożenia niezbędnych dokumentów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie.

Nie chcemy wydłużać procedury o kolejne dni, dlatego należy zaznaczyć, że wskazany termin jest ostateczny, a wszystkie brakujące dokumenty będą mogły zostać uzupełnione wyłącznie jeden raz. W razie niezłożenia wymaganych dokumentów w terminie, wniosek pozostanie bez dalszego rozpatrzenia i tym samym nie będzie przedłożony na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej, które planowane jest w czerwcu.

Comments are closed.