Aktualności, Cmentarze|

W budynku administracji cmentarzami na Wilkoszynie wydzielono pokój do obsługi, w którym można osobiście załatwić np. sprawy związane z pogrzebem lub odnową opłaty cmentarnej za grób . Z pracownikami Działu Gospodarki Cmentarzami można kontaktować się również telefonicznie (32) 745 10 57 lub elektronicznie https://mznk.jaworzno.pl/cmentarze/kontakt-cmentarze/

Biuro czynne od poniedziałku do środy w godz. 7:00 – 15:00, czwartek w godzinach 7:00 – 16:00, w piątek w godzinach 7:00 – 14:00.

Więcej informacji na temat cmentarzy w zakładce – Cmentarze Komunalne Wilkoszyn i Szczakowa.

Comments are closed.